Reportrar utan gränser stärker skyddet för journalister i Latinamerika

I ingen annan del av världen har pressfriheten försämrats så kraftigt de senaste åren som [...]