Domen mot Manning ett hårt slag mot journalistiken

– Den information som Manning skickade till Wikileaks, och som har använts av tidningar som [...]