Journalisters utrymme att arbeta i Afghanistan krymper för varje dag

De senaste dagarnas ökade våld mot, och gripanden av, journalister i Afghanistan visar tydligt talibanernas [...]