Riksåklagaren överger Dawit Isaak, ändrar inte tidigare beslut i ärendet

Reportrar utan gränser beklagar idag den svenska riksåklagarens beslut att inte riva upp tidigare beslut [...]

Reportrar utan gränser vill att åklagaren omprövar beslut om Dawit Isaak

Reportrar utan gränser (RSF) begär tillsammans med tolv internationella jurister att Åklagarmyndigheten inleder en förundersökning [...]

Riksdagen vill att regeringen utreder vad som gjorts för Dawit Isaak och Gui Minhai

Riksdagen vill att regeringen tillsätter en oberoende undersökningskommission som ska utvärdera vad regeringen gjort för [...]

Rapport: Malta två år efter mordet på Daphne Caruana Galizia – straffrihet och attacker mot journalister

I en ny rapport kartlägger Reportrar utan gränser de maltesiska myndigheternas brist på vilja att [...]