Reportrar utan gränser uppmanar Joe Biden att ta ställning för pressfrihet

Som blivande president i USA uppmanar Reportrar utan gränser Joe Biden att omedelbart agera mot [...]

Stor oro för att pressfriheten i Polen försämras än mer efter söndagens val

Polen har sedan det styrande partiet Lag och rättvisa kom till makten 2015 rasat 30 [...]