Allt svårare jobba som journalist i afrikanska Sahel

Två veckor har gått sedan den franske journalisten Olivier Dubois släpptes efter att ha hållits [...]