Tio rekommendationer från RSF till Elon Musk

Här är RSF:s rekommendationer för att bekämpa den ”digitala mardrömmen” och för att stärka journalistik och information

Vad har Elon Musks för  avsikter vad gäller Twitter? Det råder stor oron över hans allt mer godtyckliga beslut. Reportrar utan gränser (RSF) uppmanar miljardären att läsa rekommendationerna i den senaste rapporten från Forum on Information and Democracy: Accountability regimes for social network accounts and their users.

Rapporten pekar på stora behov, såsom en deklaration av kontoägares specifika rättigheter och skyldigheter och en specifik status för nyhetsmediers konton. Plattformar åtnjuter för närvarande fullständig immunitet. De är fria att göra som de tycker är lämpliga med sina användares konton på grundval av policyer som de själva bestämmer i enlighet med sina affärsintressen. Rapporten innehåller tio rekommendationer utformade för att försvara journalistik, information och användares rättigheter

Läs rekommendationerna, som är på engelska.