Sverige ingår partnerskap om demokratiska principer på internet

I slutet av september anslöt sig ett tjugotal nya stater till det internationella partnerskapet för information och demokrati vid FN:s generalförsamling. Bland dem finns Sverige samt grannländerna Danmark, Finland och Norge. Det nya partnerskapet är resultatet av ett arbete som initierats av Reportrar utan gränser i syfte att främja demokratiska principer på internet. 

Det historiska undertecknandet av Reportrar utan gränsers partnerskap vid FN:s generalförsamling banar väg för det fortsatta arbetet med ta fram demokratiska garantier för det globala informations- och kommunikationsutrymmet. De 30 medlemsstaterna som nu ingår i det internationella partnerskapet för information och demokrati åtar sig att främja tillgången på fri, oberoende, mångsidig samt pålitlig information och nyheter på internet.

Partnerskapet fastställer demokratiska principer för internets algoritmer och öppenhet kring hur de används. Dessa demokratiska principer omfattar politisk, ideologisk och religiös neutralitet. Partnerskapet fastställer också att de stora globala medieplattformarna bör ta ansvar för att sprida trovärdig information från många olika källor.

Vid lanseringen i FN:s generalförsamling deltog utrikesministrar och representanter för flera av världens länder.

– Om världens demokratier inte fastställer regler för internet kommer privata företag och diktaturer att göra det istället. Hittills har det varit de som reglerat informations- och kommunikationsutrymmet på internet, inte världens parlamentariker. Därför har vi tagit initiativ till ett system med demokratiska principer som är anpassade till den digitala eran, sa Christophe Deloire, Reportrar utan gränsers generalsekreterare inför FN:s generalförsamling.

Startskottet för det nya internationella partnerskapet för information och demokrati gick den 11 september förra året. Då höll den internationella kommissionen för information och demokrati sitt första möte, under ledning av Christophe Deloire och mottagaren av Nobels fredspris, Shirin Ebadi.

Kommissionen lade i november förra året fram en deklaration för information och demokrati som fick stöd av tolv stats- och regeringschefer. FN:s generalsekreterare Antonio Guterres, UNESCO:s generaldirektör Audrey Azoulay och Europarådets generalsekreterare Thorbjørn Jagland uttryckte också sitt stöd.

Under augusti ställde sig samtliga G7-länder bakom deklarationen under mötet i Biarritz, Frankrike.

– Det här är en stor framgång. Flera regionalt starka förkämpar för pressfriheten har ställt sig bakom initiativet, som Costa Rica, Kanada, Norge, Sydkorea och Tunisien, och det är roligt att Sverige har anslutit sig i ett tidigt läge. Tillsammans kan de här länderna få med sig de stora digitala plattformarna, säger Erik Halkjaer, ordförande för Reportrar utan gränser Sverige.

I november tas nästa steg inom ramen för det internationella partnerskapet för information och demokrati i Paris genom ett nytt oberoende forum med olika samhällsaktörer som ska ta fram de principer som ska ligga till grund för demokratisk reglering och självreglering på internet.

Totalt 30 länder har anslutit sig det internationella partnerskapet för information och demokrati: Andorra, Australien, Benin, Bulgarien, Chile, Costa Rica, Danmark, Finland, Frankrike, Indien, Italien, Kanada, Kroatien, Lettland, Libanon, Liechtenstein, Litauen, Malta, Montenegro, Nederländerna, Norge, Schweiz, Senegal, Storbritannien, Sydafrika, Sverige, Sydkorea, Tjeckien, Tunisien och Tyskland.

Läs mer om det internationella partnerskapet för information och demokrati här

Läs mer om G7-ländernas stöd till deklarationen om information och demokrati här