Turkiet: En månad bakom lås och bom för brott mot majestätslagen

 Sedef Kabaş är det senaste offret för Turkiets majestätslag. Hon har suttit fängslad i nästan en månad. RSF uppmanar de turkiska myndigheterna att omedelbart frige Kabaş, respektera Europadomstolens domar när det gäller yttrandefrihet och avskaffa lagen om att förolämpa presidenten.

Sedef Kabas, journalist och oberoende programledare, har suttit fängslad sedan den 22 januari. Den 15 februari avslog rättsväsendet hennes andra ansökan om frigivning. Hon kommer att hållas fängslad tills rättegången börjar den 11 mars. Hon anklagas för att ha förolämpat presidenten i ett program som hon deltog i på Tele 1 TV. Efter programmet greps Sedef Kabaş och sändes till Istanbul Bakırköy kvinnofängelse. Kabaş riskerar 12 år och 10 månader i fängelse för brott mot denna majestätslag, som används för att tysta kritiska röster.

– Den antidemokratiska majestätslagstiftningen har blivit ett förtryckarverktyg som illustrerar auktoritär politisk styrning. Den borde avskaffas och Turkiet bör följa internationell lag, säger Erik Halkjaer RSF Sveriges ordförande. Europadomstolen för mänskliga rättigheter har nyligen bekräftat att artikel 299 i majestätslagen strider mot yttrandefriheten. Den missbrukas ständigt i syfta att kväva friheten att informera och att kritisera president Erdogan.

Under den senaste månaden har Kabaş advokat lämnat in två ansökningar om frigivning. Båda har avslagits. TELE 1, som sände Kabaş uttalanden, har undersökts av Radio and Televisionens Högsta råd (RTÜK). Kanalen fick administrativa böter på 5 procent av sina årliga reklamintäkter, och programmet har stängts ned fem gånger.

200 journalister åtalades på 8 år, 70 dömda

Artikel 299 i den turkiska strafflagen reglerar brottet att förolämpa presidenten och föreskriver ett fängelsestraff på ett till fyra år. Lagen används flitigt mot journalister och straff utkrävs för vad de skriver i tidningsreportage, artiklar och böcker. Sedan Erdogan blev president i augusti 2014 har 70 journalister dömts till fängelsestraff eller böter enligt artikel 299. Det framgår av rapporter från RSFs representant i Turkiet, som har deltagit i minst 200 rättegångar mot journalister under de senaste åtta åren. Journalister är inte de enda vars yttrandefrihet begränsas av artikel 299. Enligt de senaste uppgifterna från det turkiska justitiedepartementet inleddes 160 169 utredningar enligt artikel 299 mellan 2014-2020. 35 507 av dessa ledde till stämningar. 38 608 personer, varav 1107 var under 18 år, ställdes inför rätta och 12 881 personer, inklusive 10 barn, dömdes till olika straff. 3 625 dömdes till fängelse.

Brott mot yttrandefriheten

I oktober 2021 beslutade Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i fallet Vedat Şorli att artikel 299 kränkte yttrandefriheten. I ett uttalande meddelar domstolen att ”ge ökat skydd genom en särskild lag om förolämpning är i regel inte i konventionens anda eller i en stats intresse av att skydda sin statschefs anseende.”  Artikel 299 har bibehållits i strafflagen trots de reformer som genomfördes 2005 i syfte att underlätta Turkiets anslutning till Europeiska unionen. Och trots uppmaningen från Europarådets Venedigkommission om att den ska upphävas 2016.

Turkiet är rankat på 153:e plats av 180 länder i RSF:s Globala pressfrihetsindex 2021.