Turkiet: RSF fördömer bannlysning av regeringskritiska medier

Tjugo organisationer inklusive Reportrar utan gränser och Internationella Pressinstitutet, fördömer praxis i Turkiet att neka regeringskritiska medier att publicera offentliga annonseringar. För att sätta press på medier som kritiserar regeringen har 39 tidningar hittills i år nekats offentliga publiceringar. Annonsintäkterna är ofta avgörande för tidningarnas intäkter och överlevnad. I ett brev till BIK, den myndighet i Turkiet som ansvarar för statlig annonsering, fördömer de tjugo organisationerna bannlysningen och kräver en förklaring. Myndigheten spelar en viktig roll genom sin kontroll av dagstidningar och deras rätt att ha annonser för offentlig verksamhet. Läs brevet i sin helhet här.