Två sociala nätverkare åtalade för terrorism och sabotage

De riskerar upp till 30 års fängelse, böter som motsvarar 750 dagslöner och kan fråntas sina politiska rättigheter under fem år. – Trots att meddelandena var oförsiktiga är de här anklagelserna bisarra. Enligt brottsbalken i Veracruz är häktning innan rättegången inletts en undantagsåtgärd som kräver bevis om den anklagades skyldighet, säger Reportrar utan gränser. – I brist på bevis att de ämnat ”störa den allmänna ordningen,” ”underminera statsmakten” eller ”allvarligt störa statens ekonomiska eller kulturella liv” har man ingen rätt att fängsla två Twitter-användare. Det här är ett fall av censur såväl som maktmissbruk.

Trots att informationen de publicerat på internet är tvivelaktig eller överdriven är det orimligt att åtala två sociala nätverkare för terrorism. – Samtidigt blir situationen för informationsfriheten i staten Veracruz värre för varje dag som går. Förutom otaliga fall av hot och skrämsel har tre journalister mördats i staten sedan början av året: Yolanda Ordaz de la Cruz, Miguel Ángel López Velasco och Noel López Olguín. Gilberto Martínez Vera och María de Jesús Bravo Pagola greps samma dag som de publicerat varningen om möjliga attacker mot en skola i Veracruz, så snart polisen identifierat dem genom deras konton på nätsidorna. I ett uttalande från åklagarkontoret i Veracruz den 27 augusti anklagas de för att med avsikt ha orsakat ”störningar i statens sociala, ekonomiska och utbildande liv” och ”rädsla och oro bland föräldrar.”

Åtalet bekräftades den 1 september, och femton andra sociala nätverksanvändare är under utredning. Enligt en utredning från nyhetsbyrån Grupo Formula utsattes de två åtalade för stark psykisk press under förhören för att de skulle erkänna brott, och de nekades tillgång till advokat i över 60 timmar. De hävdar fortfarande sin oskuld och säger sig ha blivit illa behandlade av myndigheterna. Händelserna är ytterligare ett exempel på att rättsstaten håller på att gå under medan statens offensiv mot droghandeln fortsätter att påverka det mexikanska samhället. Dödssiffrorna sedan offensiven inleddes i december 2006 uppgår i över 45 000.