Underrättelsetjänst har spionera på nyhetsreporter

 SEID försökte enligt uppgift identifiera Nuno Simas källor till en artikel publicerad i dagstidningen Público den 7 augusti 2010 om spända relationer mellan SEID och Portugals inhemska underrättelsetjänst SIS. Expresso publicerade kopior av dokument som under 2010 skickats till Jorge Silva Carvalho, dåvarande chef för SIED, som bland annat innehåller en detaljerad lista av Nuno Simas telefonsamtal och sms-meddelanden från 19 juli till 12 augusti 2010.

Nuno Simas, som lämnade sin tjänst på Público i juli 2011, bekräftade för Expresso att telefonsamtalen och meddelandena på listan var hans. Públicos administration har anmält ett klagomål som anklagar okända personer för allvarlig kränkning av privatlivets helgd.

– Vi fördömer det tvivelaktiga beteende SIED och deras tidigare ledning har ägnat sig åt, som grovt kränker Nuno Simas privatliv, men också journalistens rättighet att garantera sina källor skydd. SIED har försämrat Portugals redan dåliga rykte när det gäller mediernas frihet, säger Reportrar utan gränser.

– Nuno Simas artikel i augusti 2010 var helt klart i allmänhetens intresse. De inhemska och utrikiska underrättelsetjänsterna borde göra allt för att försöka lätta på spänningarna mellan dem, vilket istället fick dem att försöka identifiera den som med all rätt slog larm om problemet. Enligt Expresso fick Jorge Silva Carvalho uppgifterna om Nuno Simas mobiltelefon från en verksamhetschef på SIED som sedan avskedades för att han försett Jorge Silva Carvalho med information även efter att han lämnat SIED. Tjänstemännen misstänks ha kontakter på Optimus, Nuno Simas mobiltelefonoperatör, vars moderbolag också äger tidningen Público. Informationen måste ha erhållits inofficiellt eftersom det inte finns i några av SIED:s register. – Vi välkomnar åklagarkontorets beslut att utreda fallet, men vi vill att utredningen ska fortsätta och att den får tillräckliga resurser så att alla inblandade kan identifieras, även de högt uppsatta tjänstemän som har spelat en viktig roll i det här fallet. Underrättelsetjänsten är ett officiellt organ som inte kan smita från statlig kontroll. Jorge Silva Carvalho måste förklara sina handlingar, tillägger Reportrar utan gränser.

– Vi uppmanar Optimus att starta en utredning för att identifiera de som direkt eller indirekt försett SIED med information om Nuno Simas privatliv. Optimus får inte läcka sådan information till andra parter utan medgivande eller domstolsbeslut. Underrättelsetjänsten är inte de enda som har felat i det här fallet, och alla inblandade måste ta på sig sin del av skulden.

Premiärminister Pedro Passos Coelho beskriver fallet som ”mycket allvarligt” och har bett generalsekreteraren för myndigheten SIRP, som ser över alla Portugals underrättelsetjänster, att göra en utredning om de olagliga handlingar som avslöjats av Expresso.