Ungerns regering uppmanar europeiska medier att be om ursäkt

Ungerns president Viktor Orban/ AFP

En statlig ungersk kampanj har nått även svenska tidningar. Europeiska medier uppmanas att be om ursäkt för att ha kritiserat landets undantagslagar. Reportrar utan gränser fördömer kampanjen som är en direkt förlängning av den ungerska regeringens begränsningar av oberoende inhemska medier. Nu ger man sig på även utländska medier. 

Den 30 maj publicerade Ungerns ambassadör i Österrike, Andor Nagy ett brev på ambassadens webbsajt. I brevet bad han österrikiska medier att ”be om ursäkt för att de upprepar falska anklagelser” om restriktioner av det ungerska parlamentet och pressfriheten i spåren av coronapandemin. I brevet skriver ambassadören att medierna är skyldiga en ursäkt ”inte bara till Ungerns valda regering, utan också till den stora majoriteten av den ungerska befolkningen (…) och inte minst (…) era läsare/tittare/allmänheten”.

I Scwheiz skickade Ungerns ambassadör István Nagy en liknande uppmaning till tidningen Tribune de Genève. I Finland krävde den ungerska premiärministern Viktor Orbáns talesperson ursäkter av två finska Ungernexperter som kritiserat premiärministerns agerande, i tidningen Ilta-Sanomat och public service-kanalen YLE.

Ungerska ambassadören klagar
I Sverige klagade den ungerska ambassadören, Adrién Müller, på den ungerska regeringens egen hemsida om en ”chockerande uppvisning av ignorans inför Ungerns rätt till replik” när Dagens Nyheter vägrade publicera hennes brev om ”ansvarsfull journalistik”. Sydsvenskan publicerade ett liknande kritiskt inlägg av ambassadören på insändarplats med ett svar från tidningens politiska chefredaktör Heidi Avellan.

– Efter snart tre år av attacker på svenska medier från den kinesiska ambassaden följer nu den ungerska ambassadören samma spår. Det visar tydligt vart pressfriheten i Ungern, ett av EU:s medlemsländer, är på väg. Det är min förhoppning att svenska medier möter detta agerande på samma sätt som med Kina, med mer oberoende, kritisk och granskande journalistik, säger Erik Halkjaer, ordförande för Reportrar utan gränser i Sverige (RSF Sverige).

Reportrar utan gränsers ansvarig för EU och Balkan, Pavol Szalai, fördömer agerandet.

– Efter att ha begränsat pressfrihet i Ungern, vill den ungerska regeringen tysta även utländska medier. Innehållet och tonen i de här brevens uppmaningar till ursäkter visar med all tydlighet att det rör sig om en oacceptabel kampanj för att skrämmas, och som i förlängningen kan påverka utländska redaktioner och deras korrespondenter i Ungern, säger Pavol Szalai.

I ett försök att påpeka för internationella medier att de förvanskade fakta och spred grundlös kritik hävdade den ungerska regeringens ursäktsuppmaningar att undantagslagarna bara var tillfälliga. Lagarna upphävdes också av parlamentet den 16 juni, men de åtgärder som vidtagits av regeringen för att bekämpa coronapandemin har haft en negativ påverkan på landets redan kraftigt försvagade oberoende medier.

Personer som kritiserar regeringen grips
RSF har redan kritiserat hotet om fängelse i upp till fem år för journalister som sprider ”fake news” om coronaviruset. Lagen har haft stor påverkan på både journalister och deras källor, ofta hälsovårdsarbetare. Detsamma gäller det spektakulära gripandet av två pensionärer för att ha kritiserat regeringen på Facebook.

Undantagslagarna har begränsat oberoende mediers möjligheter att få tillgång till information. Den tid som myndigheterna senast måste svara på förfrågningar om offentliga handlingar har förlängts från 15 till 45 dagar, ibland upp till 90 dagar om det rör sig om handlingar med särskilt mycket data.

– Ingen redaktör eller journalist kan undgå effekterna av regimens skrämseltaktik. Vi är numer tvungna att ta hjälp av vår advokat långt mer än vanligt. I flera fall har fakta medvetet undanhållits för att försöka tvinga oss ut på grumligare vatten där regimen väntar på rätt tillfälle att slå till, säger Gábor Horváth, utlandschef på tidningen Népszava, till RSF.

Några av de journalister som RSF talat med säger att de inte påverkats av undantagslagarna. Samtidigt säger ordföranden för Ungerns journalistförbund, Miklós Hargitau, att hotet om fängelse ”tydligt har förändrat hur redaktionerna arbetar” för att undvika rättsprocesser mot journalister och deras källor. En redaktör för en populär nyhetssajt på nätet säger att han är rädd för mer ”självcensur” i framtiden.

Ungern rankas på plats 89 av 180 i Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex.