Upprop för Dawit Isaak

I brevet, som undertecknats av 30 chefredaktörer, uppmanas statsminister Fredrik Reinfeldt till hårdare påtryckningar mot den eritreanska regeringen. Sveriges regering har hittills använt sig av tyst diplomati för att få Isaak släppt, i brevet menar chefredaktörerna att denna strategi inte gett resultat och att det är dags att pröva andra metoder. De föreslår bland annat att Isaaks fall ska kopplas till EU:s förhandlingar om biståndsavtal med Eritrea.

– Jag ska se om det är någonting i biståndsrelationen som gör att man kan hitta vägar till honom personligen. Men jag vill inte heller väcka en massa hopp och framför allt inte bidra till att göra det sämre, säger biståndsminister Gunilla Carlsson (m).

I brevet antyds även att Dawit Isaaks Eritreanska bakgrund kan vara ett av skälen till att regeringen inte har engagerat sig mer i fallet. Sveriges regering avfärdar bestämt alla sådana antydningar. Fredrik Reinfeldt säger att fortlöpande ansträngningar görs i fallet men att regeringen är beredd att titta på vad som kan göras ytterligare.Chefredaktörerna hoppas att uppropet ska få regeringen att öka trycket mot Eritrea men även att fler privatpersoner engagerar sig för Dawit Isaaks frihet. Erika Hesselgren