Välkommet besked om kommission för granskning av regeringens hantering av Gui Minhai och Dawit Isaak

Utrikespdepartementet

Reportrar utan gränser välkomnar regeringens beslut om att tillsätta en kommission som ska granska vad som gjorts för att få de svenska medborgarna Dawit Isaak och Gui Minhai fria. Kommissionen ger möjlighet för nya ögon att titta på vad som gjorts och inte gjorts i ärendena, säger Björn Tunbäck, ledamot och ansvarig för fallet Dawit Isaak, i Reportrar utan gränser Sveriges styrelse.

Regeringen har beslutat att en kommission ska tillsättas för att granska regeringens, Utrikesdepartementets och utlandsmyndigheternas arbete med att få de frihetsberövade svenska medborgarna, journalisten Dawit Isaak och förläggaren Gui Minhai fria. Utöver granskningen ska kommissionen bedöma om det finns behov av förändringar i regeringens, Utrikesdepartementets eller utlandsmyndigheternas arbete och vid behov, föreslå nödvändiga åtgärder.

– Jag vill understryka att regeringen arbetar med oförminskad kraft och hela tiden ser över alla möjliga vägar framåt med syfte att nå resultat för att Dawit Isaak och Gui Minhai ska släppas. Det är därför viktigt att betona att kommissionens arbete inte får inverka negativt på arbetet med att få Dawit Isaak och Gui Minhai frigivna, säger utrikesminister Ann Linde (bilden), i ett pressmeddelande från Regeringskansliet.

– Reportrar utan gränser ser positiv till att kommissionen nu är på plats, men det har tagit lång tid. Vi hoppas att det inte går ut över kommissionens arbete som måste vara klart 31 mars nästa år, säger Erik Halkjaer, ordförande för Reportrar utan gränser Sverige (RSF Sverige).

I en rapport som publicerades i samband med Dawit Isaaks födelsedag 27 oktober 2020 redogjorde RSF Sverige för regeringens hemlighetsmakeri kring fallet Dawit Isaak.

– Vi har länge krävt en kommission inte bara med tanke på Dawit Isaak utan för att svenska medborgare och skribenter gripits vid flera tillfällen under senare år, i Spanien, i Belarus, i Zambia – och i Kina, som Gui Minhai. Det är stor risk att sådant kommer att inträffa igen. Även om varje fall är unikt, behöver regeringen ta alla chanser att lära av vad som fungerar eller inte. Dawit Isaak har hållits fängslad i två decennier och är den journalist som med några kollegor hållits fängslad längst i världen. Med tanke på det höga pris han och hans familj betalar hela tiden är det minsta man kan begära att Sverige hela tiden prövar och omprövar vad som görs. Kommissionen nu innebär att nya ögon kan se nya saker, säger Björn Tunbäck, styrelseledamot i RSF Sverige.

Kommissionen ska påbörja sitt arbete den 1 juli i år. Uppdraget ska redovisas den 31 mars 2022. Kommissionens uppdrag överensstämmer med det tillkännagivande som riksdagen översände till regeringen den 20 januari i år.

Reportrar utan gränser har krävt en kommission sedan 2016 och är kritiska till att det tagit fem månader för regeringen att tillsätta den, efter riksdagens beslut i början av året.