Var med och slåss mot internetcensur!

Med hjälp av Reportrar utan gränser ska nu oberoende nyhetshemsidor som hackas eller blockeras av myndigheter kunna fortsätta sprida information online. Vi kommer att organisera spegelsajter. Sri Lanka har blockerat nyhetshemsidan Lankaenews.com sedan oktober 2011. Internetanvändare i Sri Lanka kommer nu istället att kunna gå in på Reportrar utan gränsers spegelsagt, lankaenesw.rsf.org, som ligger på en annan server. Om spegelsajten också blockeras, skapas automatiskt spegelsajter vilket gör att informationen alltid finns på internet.

De första hemsidorna som kommer speglas är internettidningen Lanka-E News, från Sri Lanka och tidningen Dosh, från Tjetjenien.

Vi uppmanar internetanvändare över hela världen att skapa kopior av dessa hemsidor och lägga upp på internet, för att stå upp för yttrandefriheten och stötta dessa tidningar! Under presidentvalet i Ryssland förra året gjordes nyhetshemsidan Doshdu.ru oläslig under en hackningsattack. Om det skulle ske igen så kan internetanvändare hitta en exakt kopia av den på Reportrar utan gränsers hemsida. Spegelsidan kommer uppdateras lika ofta som originalsidan. Reportrar utan gränser kommer skapa och organisera spegelsidor och söker internetanvändare som vill hjälpa till, och kan upplåta serverutrymme till en hemsida.

En lista på alla spegelsajter kommer finnas på vår internationella hemsida, och om du vill hjälpa till så skicka URL på spegelsajten du har skapat till wefightcensorship@rsf.org, så lägger vi till den. Hör av dig om du undrar något!Länk till den internationella hemsidan: http://en.rsf.org/rwb-mirror-censorship-08-02-2012,41825.html