Vi kunde inte agerat annorlunda

Hur de nu ska gå vidare är upp till försvaret, men det finns flera vägar, säger Bildt.

– Statsministerns har gått ut med ett mycket starkt uttalande idag och jag har haft diskussion med anhöriga för att visa vårt stöd. Vår utgångspunkt har hela tiden varit att Martin och Johan var på journalistiskt uppdrag i Etiopien och att de ska sättas på fri fot, säger Bildt.

– Vi har självfallet intresse av att ha goda relationer med Etiopien, vilket de också borde de ha.

Bildt är nöjd med hur de hittills har arbetat och anser inte de hade kunnat göra något annorlunda under rättsprocessen för Martin och Johan. Räcker ett uttalande?

– Det var ett mycket starkt uttalande som visar var vi står, men visst kan det kompletteras med annat. Det finns olika kanaler, svarar Bildt på frågan om de har kontakt med den Etiopiska regeringen, jag har fört dialog inom EU och med internationella intressenter.

Vilka detta skulle vara vill han dock inte svara på.

– Just nu finns olika vägar att gå, men det är upp till de dömda och anhöriga.

Bildts egna roll som utrikesminister anser han ha skött, och hänvisar till att det är ambassaden som är huvudinstans. Både ambassadören och ambassaden i Etiopien har skött sig bra, och de anhöriga är mycket nöjda, menar Bildt. Bildt vill inte uttala sig om det rör sig om en politisk dom, eller kommentera hans trovärdighet efter Lundin oil.

– Regeringen borde tagit kontakt med högre instanser mycket tidigare, säger Jesper Bengtsson ordförande för Reportrar utan gränser. Det är viktigt att svenska regeringen ökar trycket på Etiopien nu för att Martin och Johan ska släppas på fri fot.