Vi protesterar mot utvisningen av Elyaas Ehsas

Privat bild, Elsas Elsass

I dagarna väntas den afghanske journalisten Elyaas Ehsas skickas tillbaka till Sverige från Frankrike, enligt Dublinförordningen. Här väntar ett utvisningsbeslut på honom, fattat av en oenig nämnd i Migrationsdomstolen. Reportrar utan gränser, Svenska Journalistförbundet och Svenska PEN vädjar om att utvisningen stoppas. 

Elyaas Ehsas kommer från Kabul, där han arbetade för radio- och TV-sändaren Rah-e-Farda 2013 som politisk reporter. Han rapporterade även om talibanattacker, vilket ledde till att han blev måltavla för frekventa hot från denna väpnade grupp. I oktober 2015 fick han ett telefonsamtal från en medlem av talibanerna som anklagade honom för att samarbeta med utländska makter och förråda sitt land. Han kontaktades igen några dagar senare och uppmanades att ge information om individer som var talibanmål. När han vägrade att samarbeta blev han hotad. Han rapporterade dessa hot till polisen, men ingenting gjordes. Ehsas gömde sig i flera dagar. Men av fruktan för sin säkerhet flydde han till Sverige med sin bror. Talibanerna fortsatte hota hans familj i Kabul och de flydde till Pakistan.

Trots att Migrationsdomstolen inte bedömer att det finns skäl att ifrågasätta att Elyaas Ehsas har arbetat som journalist i sitt hemland anser den oeniga nämnden inte att Ehsas har skyddsskäl. Som en av nämndemännen i målet skriver: ”Journalister är en utsatt grupp. Det finns ingen tvekan om att han är journalist och att han kommer fortsätta sin verksamhet. Hans familj har blivit tvungen att flytta till Pakistan pga. hans verksamhet. Det finns en hotbild. Han kommer inte ha yttrandefrihet i landet. Han ska därför beviljas flyktingstatus och uppehållstillstånd samt resedokument.”

Efter att Migrationsverket fastställt utvisningsbeslutet i juni 2020 lämnade Elyaas Ehsas Sverige. Han har ansökt om asyl i Frankrike, men kommer att avvisas till Sverige.

Vi anser att det finns en reell hotbild mot Elyaas Ehsas på grund av hans tidigare arbete som journalist. Vår bedömning är att talibanerna är lika benägna att hota Ehsas nu som för fem år sedan. Att han flydde till Europa stärker han status som förrädare i deras ögon.

Om han utlämnas från Frankrike vädjar vi om att utvisningen från Sverige stoppas.

Erik Halkjaer, ordförande Reportrar utan gränser

Jesper  Bengtsson, ordförande Svenska PEN

Ulrika Hyllert, ordförande Svenska Journalistförbundet

Läs också Reportrar utan gränsers stödbrev till Elyaas Ehsas, inför hans asylansökan i Sverige 2020.