Viktor Orbáns regim fortsätter att krossa mediapluralismen i Ungern

Tilos Rádió, en oberoende, Budapest-baserad radiostation, är på väg att stängas efter ett beslut i Ungerns Medieråd. Reportrar utan gränser (RSF) vill göra Europas institutioner uppmärksamma på denna oproportionerliga sanktion och uppmanar Medierådet att granska radiostationens anbud om förnyad licens på ett öppet och icke-diskriminerande sätt.

Medierådet – där samtliga medlemmar står nära premiärminister Viktor Orbáns regeringsparti Fidesz, som har makten över rådet – vägrade att förnya Tilos Rádiós licens den 12 april. Om anbudet från den lyssnarstödda radiostationen inte lyckas, kommer den att stängas ner den 3 september då den befintliga licensen löper ut.

Skälet som Medierådet angav för att vägra förnya licensen var ”allvarliga och upprepade brott” mot medielagen. Men i verkligheten var dessa överträdelser bara mindre administrativa fel som begåtts under de sju år som stationen har sänt under den nuvarande licensen. Beslutet kom bara nio dagar efter Fidesz senaste seger i parlamentsvalet.

– Ungerns medieråd går fram som en ångvält och krossar just den mediepluralism som den är tänkt att skydda. Viktor Orbán använder medierådet som vapen och har utfärdat en oproportionerlig stor sanktion mot media med mindre misstag som förevändning, säger Erik Halkjaer, ordförande för RSF Sverige.

RSF uppmanar Medierådet att överväga Tilos Rádiós licensansökan på ett öppet och icke-diskriminerande sätt i enlighet med europeisk lag. RSG uppmanar också EU:s medlemsländer och EU-kommissionen att visa beslutsamhet som svar på det ungerska Medierådets agerande.

Medierådet förnekar att deras beslut varit partiskt eller godtyckligt. Det anklagar Tilos Rádió för en rad brott mot 2010 års medielag, inklusive underlåtenhet att tillhandahålla data som intygar att programkvoter efterlevs och brott mot regler om klassificering av program efter åldersgrupp genom att sända program som innehåller glåpord och upprörande repliker.

Tilos Rádió bestrider några av Medierådets anklagelser och anger begränsade mänskliga och tekniska resurser som försvar. Radiokanalen hävdar också att enstaka språkfel är oundvikliga under nästan sju års verksamhet under den nuvarande licensen, med tanke på mångfalden av program och gäster.

RSF uppmanar EU:s medlemsländer att hålla den ungerska regeringen ansvarig för denna senaste pressfrihetskränkning, särskilt när Ungern ställs inför EU-rådet den 23 maj enligt det så kallade artikel 7-förfarandet för kränkning av grundläggande EU-värderingar. EU-kommissionen måste också överväga ett nytt förfarande för att ta itu med brott mot europeisk lag, och måste föreslå en mekanism för att stärka oberoendet för nationella medietillsynsmyndigheter i den nya medieskyddslagstiftningen som presenteras i juli.

Genom att använda mindre administrativa brister som skäl för att vägra att förnya Tilos Rádiós licens, upprepar Medierådet den strategi som det använde i september 2020 för att dra in licensen för Klubrádió, Ungerns största oberoende radiostation. Som ett resultat av beslutet, som senare fastslogs i domstol, har en station som var välkänd för att kritisera regeringen sedan dess begränsat sina sändningar till nätet. Detta kommer sannolikt också att bli Tilos Rádiós öde.

Medierådets avslag på Klubrádiós begäran om att återuppta radiosändningar ansågs av EU-kommissionen vara diskriminerande och oproportionerligt och har inlett en rättsprocess mot Ungern för brott mot europeisk lag.

I Reportrar utan gränsers Pressfrihetsindex 2022 är Ungern på plats 85 av 180