Villkor nyhetsbrev

Reportrar utan gränsers personuppgiftshantering

De uppgifter du lämnar till oss – när du prenumererar på Reportrar utan gränsers nyhetsbrev eller till exempel gör en donation, kontaktar oss, anmäler dig till arrangemang eller blir medlem i organisationen – används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, i övrigt ge dig god service samt även för marknadsföringsändamål. Uppgifterna kan samköras med andra register inom ramen för Reportrar utan gränsers verksamhet.

Reportrar utan gränser i egenskap av personuppgiftsansvarig kommer inte att lämna ut dina uppgifter till tredje part.

Personuppgifterna kan utgöra underlag för Reportrar utan gränsers marknads- och kund-, och medlemsanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik.

Uppgifterna sparas dock inte längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Gallring av inaktiva e-postadresser sker. Behandling av personuppgifter kan också ske av företag som Reportrar utan gränser samarbetar med, till exempel avseende analys, distribution och i marknadsföringssyfte. De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

DITT GODKÄNNANDE AV BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Genom att du anger din e-postadress godkänner du dessa villkor och samtycker till den behandling av personuppgifter som beskrivs ovan.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål genom avregistreringslänken som finns i varje utskick.

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig (kostnadsfritt en gång per år). Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade.

Om du önskar information om vilka personuppgifter som Reportrar utan gränser behandlar om dig, kan du lämna eller skicka en skriftlig och undertecknad begäran härom till Reportrar utan gränser (se sidan ”Kontakt” för adressuppgifter).

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Reportrar utan gränser är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR (EU 2016/679).

Hela integritetspolicy

Se hela integritetspolicyn för Reportrar utan gränsers sajt.