Visselblåsare och uppgiftslämnare riskerar att straffas för utlandsspioneri och dömas till fängelsestraff

Vem vågar vara visselblåsare efter nästa vecka? Då ska riksdagen fatta beslut om en grundlagsändring som hotar både demokratin och yttrande­friheten. Med lagen om utlandsspioneri riskerar graverande uppgifter att stanna i det fördolda. Riksdagens konstitutionsutskott måste tänka om, skriver företrädare för mediebranschen.

Den 16 november kan riksdagen besluta om en ändring i grund­lagen som kan få stora konsekvenser för den journalistiska granskningen av Sveriges deltagande i internationella samarbeten som Nato, EU och FN. I förlängningen hotas alla medborgares rätt till information och själva demokratin.

Lagförslaget handlar om utlandsspioneri, men riskerar att få en återhållande effekt på visselblåsare och andra viktiga källor för granskande journalister. Journalisterna själva och medierna de arbetar för skulle också kunna känna sig tvingade att välja att inte publicera viktig information för allmänheten.

På DN debatt skriver Reportrar utan gränser, tillsammans med ytterligare 9 företrädare för mediebranschen, för att vädja till riksdagen att rösta nej till lagen och värna om yttrandefriheten.

Läs hela debattartikeln här, från DN den 10/11 2022