Visselblåsartjänst

Reportrar utan gränser har en visselblåsartjänst. Det är en kanal för att slå larm om avvikelser från våra policyer och riktlinjer. 

Meningen med tjänsten är att uppmuntra allmänhet, medarbetare och samarbetspartners att kommunicera misstänkta oegentligheter utan risk för repressalier och att säkerställa en säker utredningsprocess. Tjänsten minskar risken för att ett missförhållande ska uppstå och är ett led i vår plan att förbättra hanteringen av anti-korruption.

Vill du rapportera avvikelser?
Läs mer på denna länk

Här är riktlinjerna för Reportar utan gränsers Visselblåsartjänst

Riktlinjer Reportrar utan gränser Visselblåsartjänst

På sidan Om oss, finns Reportrar utan gränsers policies

mer information

För mer information, kontakta:

Katarina Carlsson
verksamhetschef