Yttrandefrihet kritiskt för fred i Turkiet

screen_shot_2015-10-16_at_14.24.53.png

Möjligheterna att fritt rapportera om konflikten mellan den turkiska regeringen och PKK begränsas kraftigt av en ökad intolerans mot landets medier. De strandade fredsförhandlingarna har på nytt skapat ett djupt sår i landets öppna samtal.

– Turkisk media måste kunna rapportera ostört om situationen i landet och regeringen måste påbörja en reform för att göra det möjligt. Tyvärr ser vi motsatt utveckling. Hårdare censur leder till ökad frustration. Regeringen måste inse att press- och yttrandefrihet är en del av lösningen, säger Jonathan Lundqvist, ordförande för Reportrar utan gränser.

Media har en nyckelroll för den demokratiska debatt som behövs i det turkiska, mycket polariserade, samhället. Problem måste få identifieras och adresseras. Avvikande röster måste få höras.

Rapporten avslutas med rekommendationer för regeringen, landets juridiska institutioner, journalister och civilsamhälle.

Läs rapporten här.