Förhörsrummet

Ta på dig rollen som journalist med en hemlighet som kan rädda liv. Klarar du av att bevara den? I Reportar utan gränsers förhörsrum får du uppleva hur det är att som journalist utsättas för ett fientligt förhör om ditt arbete, dina källor och vilka du arbetar för.

Föreställ dig att du just genomfört en rad intervjuer med regimkritiker och människorättsaktivister i ett land där de styrande politikerna visar allt fler tecken på att vilja begränsa både demokratin och yttrandefriheten. Vid gränsen förs du åt sidan och placeras i ett mörkt rum. En för dig okänd person säger sig vilja föra ett samtal om ditt besök i landet. Samtalet utvecklas snart till ett förhör. Det är uppenbart att personen i rummet vill veta vilka personer du träffat i landet, men du vet att avslöjar du dessa personers namn eller det område där de befinner sig riskerar du också deras liv.

Reportrar utan gränsers årliga pressfrihetsindex visar att det blir alltmer riskfyllt att arbeta som journalist i konfliktområden. Endast i 47 av världens länder kan journalister arbeta under godtagbara förhållanden. I resten av världens länder är risken för hot, trakasserier, våld, kidnappning, fängelse eller i värsta fall döden överhängande. Förra året dödades 49 journalister och fler än 389 sitter i fängelse där de ofta utsätts för tuffa förhör och tortyr. Genom den fiktiva hotsituationen i Förhörsrummet kan du uppleva den utsatta position som många journalister befinner sig i.

Förhörsrummet ställs ut under olika evenemang såsom Bok- och biblioteksmässan i Göteborg (2018), Mänskliga rättighetsdagarna i Stockholm (2018), politikerveckan i Almedalen (2019), Bok- och biblioteksmässan i Göteborg (2019 ) och Mänskliga rättighetsdagarna i Linköping (2019). Det öppnade även sina dörrar för journalister och lokalpolitiker i Borås och Norrköping under hösten 2019.

Flera planerade utställningar under våren 2020 har fått ställas in på grund av coronapandemin, men om möjligt öppnar vi förhörsrummets dörrar igen till hösten.

Projektet Förhörsrummet genomförs i samarbete med säkerhetsföretaget Metis Services AB, som har stor erfarenhet av att utbilda journalister i säkerhetsfrågor. Andra samarbetspartners är Alma Arkitekter och Arkitektkopia. Projektet finansieras med stöd från Forum Syd och Sida.

mer information

För mer information, kontakta:

Katarina Carlsson
verksamhetsledare