Belarus journalister
i exil

Belarus är ett av de svåraste länderna i Europa för oberoende journalister att arbeta i. Sedan det riggade presidentvalet 2020 är journalistkåren en måltavla för regimen och minst 300 journalister har tvingats i exil. Nu kämpar de för att bevaka sitt hemland på distans.

Jag hade bara en liten ryggsäck med mig när jag kom till Warszawa. Jag tog inte ens med mig min dator, min kamera eller mina hårddiskar för det var en symbol för att jag skulle återvända, säger journalisten Tanya Kapitonova.

Vilka blir konsekvenserna när journalister tvingas lämna landet och – i värsta fall – yrket?

Reportrar utan gränser Sveriges rapport har tagits fram i samarbete med det oberoende journalistförbundet Belarusian association of journalists (BAJ).

Rapporten beskriver situationen för de exiljournalister som fortsätter kämpa för att rösterna från och om Belarus inte ska tystna.

Förord

Medan bomberna faller över Ukraina och journalister skjuts, kidnappas, torteras och flyr pågår det brutala förtrycket av journalister i grannländerna Ryssland och Belarus som tillsammans med Turkiet är två av Europas svåraste länder att vara journalist i.

Reportrar utan gränser har snabbt kunnat mobilisera till stöd för våra ukrainska kollegor. Vi har med hjälp av gåvor från medlemmar, allmänhet och stora givare köpt in skyddsutrustning, första hjälpen-kit och satellittelefoner, öppnat ett presscenter i staden Lviv och upprättat kontakter för att unna bistå journalister som tvingas fly.

Stödet till utsatta journalister i Belarus och Ryssland har inte alls varit lika stort i en svensk kontext. När de första rapporterna om ökande övergrepp på pressfrihet och attacker mot journalister i Belarus kom in under våren 2020, inför valet samma år, var det få som reagerade.

Reportrar utan gränser kunde tack vare vår partnerorganisation Belarus Association of Journalists snabbt vara på tårna, sprida information och fördöma situationen i landet. När det så kallade valet var ett faktum och attackerna mot fria och oberoende medier sattes i system gick vi ut på gatorna, bland annat arrangerade vi två stora demonstrationer i Stockholm till stöd för Belarus journalister.

Under perioden 2020 till 2021 har fler än 600 journalister gripits och tillsammans spenderat mer än 10 000 dagar i fängelse. I augusti 2021 publicerade Reportrar utan gränser och Världsorganisationen mot tortyr en rapport om hur journalister utsattes för tortyr och våld.

Från augusti 2020 till oktober 2021 såg sig 300 journalister tvingade att fly sitt hemland. Den här rapporten, som påbörjades innan kriget i Ukraina bröt ut, handlar om dem och visar på flera av de utmaningar som nu även de journalister som flyr Ukraina och Ryssland står inför.

Sverige och andra EU-länder bör skapa strukturer för att kunna ta emot journalister, inte bara från Belarus utan även från Ukraina och Ryssland och ge dem förutsättningar att snabbt och flexibelt kunna fortsätta rapportera om sina hemländer även i exil. Reportrar utan gränser har i detta syfte startat fonden JX Fund som både enskilda journalister och mediehus kan söka medel ifrån. Annars tystnar den oberoende journalistiken i östra Europa och pressfriheten släcks ner helt.

Erik Halkjaer, ordförande Reportrar utan gränser Sverige.

Här följer ett försök att gestalta hur situationen ser ut för de oberoende journalister och medierepresentanter som har lämnat Belarus.

Till grund för rapporten ligger djupintervjuer med 12 exiljournalister från Belarus. En av dem är av säkerhetsskäl anonymiserad. Av samma anledning har vi även utelämnat information om vilka medier som vissa av journalisterna arbetar för, samt närmare detaljer om vart de befinner sig. Till grund för rapporten ligger även statistik samt en enkätundersökning från det oberoende journalistförbundet Belarusian Association of Journalists som upplöstes av belarusiska myndigheter i augusti 2021. Den statistik som finns att tillgå är mycket liten och det är en utmaning att den inte går att jämföra den med någon annan tillförlitlig statistik.

300 oberoende journalister tvingades lämna landet från och med augusti 2020 till oktober 2021, enligt BAJ. Samtidigt kan det finnas ett mörkertal då journalister har gått under jord eller inte har en fast punkt. På grund av kriget i Ukraina, som bröt ut efter att arbetet med rapporten påbörjades, har flera journalister som sökt en tillflyktsort där tvingats fly ännu en gång.

300

Så många oberoende journalister tvingades lämna Belarus från augusti 2020 till och med oktober 2021.

Källa: BAJ

Ett svårbevakat land

Innan valet var det bara svårt. Vi kände pressen men att jobba som journalist var ändå något du kunde göra. Efter valet blev det som ett krig. När jag gick hemifrån på morgonen visste jag inte om jag skulle få se min dotter och min man igen.

Maria Gritz, reporter vid Belsat TV, nu i exil Polen.

Den 9 augusti 2020 tillkännages resultatet från det riggade presidentvalet i Belarus. Den sittande presidenten Aleksandr Lukasjenko vinner med över 80 procent av rösterna. 

Både innan men framför allt efter valet utbryter massiva protester och tusentals och åter tusentals människor sluter upp i flera städer, bland annat i huvudstaden Minsk. 

President Lukasjenko slår tillbaka. Hårt. Med både vattenkanoner, tårgas och gummikulor.

Allmänintresset är stort och mediebevakningen massiv, men för många av de oberoende journalister som bevakar demonstrationerna blir den blå pressvästen, som tidigare gett ett visst mått av skydd, istället det motsatta. 

Journalisterna blir nu en måltavla för landets säkerhetsstyrkor.

Enligt statistik från Belarusian Association of journalists (BAJ) registrerades 133 allvarliga kränkningar mot journalister mellan den åttonde maj, då valkampanjen startade, till den elfte augusti, 48 timmar efter valet.

FAKTA: BELARUS

Officiellt namn
Respublika Belarus/Republiken Belarus

Statsskick
republik, enhetsstat

Statschef
president Aleksandr Lukasjenko (1994 –)

Regeringschef
premiärminister Roman Golovtjenko (2020 –)

Antal invånare
9 398 861 (2020)

Huvudstad med antal invånare
Minsk 2 028 000 (FN-uppskattning 2020)

Källa: UI/Landguiden

Den tionde augusti 2020 är Natallia Lubneuskaja, reporter vid den oberoende belarusiska tidningen Nasha Niva, på plats i Minsk för att rapportera om protesterna.

– Allt var fridfullt och människor samlades med plakat och banderoller. Vi var runt tio journalister där och de flesta av oss hade blå pressvästar. Plötsligt kommer ett tjugotal män från säkerhetspolisen rusande från andra sidan gatan, säger Natallia Lubneuskaja.

Demonstranterna börjar springa och Natallia ser hur folkmassan beskjuts av säkerhetsstyrkorna. Snart bedömer Natallia och hennes kollegor att det är för riskfyllt att stanna kvar.

– När vi börjar ta oss därifrån känner jag att något träffar mitt ben. Jag tittar ner och ser ett sår. Jag får hjälp av mina kollegor att ta mig därifrån, någon har en bil parkerad i närheten och de kör mig till sjukhuset.

På sjukhuset får Natallia Lubneuskaja veta att hon har blivit skjuten med en gummikula. Hon blir kvar på sjukhuset i en månad. Och skottet var ingen olycka, säger hon.

– Vi har en inspelad film som visar att skottet definitivt var riktat mot mig. Det var avsiktligt.

Detta är en av de attacker mot Belarus oberoende journalistkår som det belarusiska journalistförbundet BAJ har registrerat.

.

480

Så många gripanden av journalister registrerades i Belarus under 2020.

Källa: BAJ

Journalisten Natallia Lubneuskaja vid sin arbetsplats i Vilnius, Litauen där hon nu lever i exil.
Journalisten Ihar Karnei vid Radio Free Europe greps och misshandlades när han rapporterade från en demonstration.

Fängslade journalister

På Stalins tid brukade man säga något i stil med: ”Vi behöver bara killen, åtalspunkten hittar vi sen”. Kanske är det samma sak i Belarus nu. Först griper de dig och sen letar de upp en åtalspunkt. Det är inga problem för dem.

Alexander Yaroshevich, grävande journalist i exil i Vilnius, Litauen.

Sedan 2020 har Belarus fallit i Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex. Regimkritiska journalister och bloggare utsätts för hot, våld och grips. Internet har kringskurits och ledande nyhetssajter blockeras. Tillgången till information är kraftigt begränsad.

Det har aldrig varit lätt att arbeta som oberoende journalist i Belarus men i samband med valet 2020 har det blivit nästintill omöjligt. Enligt en rapport från Reportrar utan gränser och Världsorganisationen mot tortyr utsätts landets mediekår för ett systematiskt förtryck där censur, böter, hot, indragna pressackrediteringar, räder mot både redaktioner och enskilda journalisters hem, beslag av utrustning, gripanden, utomrättsliga rättegångar och till och med tortyr har blivit en del av vardagen. 

Efter att inledningsvis kvarhålla gripna journalister under kortare perioder började myndigheterna under hösten 2020 dela ut längre fängelsestraff. De första offren för den nya policyn var journalisterna Daria Chultsova och Katsiaryna Andreyeva vid den oberoende tv-kanalen Belsat TV. De dömdes till två års fängelse för att ha livesänt vid demonstrationer. Andreyeva åtalades senare även för landsförräderi och riskerar nu upptill 15 års fängelse.

Den stegrande repressionen har möjliggjorts bland annat med hjälp av lagförändringar som begränsar journalisters möjlighet att göra sitt jobb. Bland annat i den så kallade massmedia-lagen som till exempel gör det förbjudet att utan tillstånd streama från icke-auktoriserade sammankomster och i lagen mot extremism som gör det förbjudet att publicera eller distribuera material som bedöms som extremistiskt. Oberoende medier kan alltså stämplas som extremistiska grupperingar och publicister och journalister kan dömas till långa fängelsestraff.

Men det inte bara riskabelt att arbeta som oberoende journalist i Belarus, det är också farligt att ta del av deras rapportering. Den som till exempel följer ett extremist-stämplat mediums Telegram- eller Youtube-kanal riskerar fängelse.

– Vilket nyhetsmedium som helst kan få den här stämpeln och myndigheterna behöver inte ens ha något domstolsbeslut. Polis och säkerhetspolis kan göra det här helt själva och de säger inte alltid vad som ligger till grund för det. Att som medium vara extremist-stämplat betyder att alla som på något vis aktivt medverkar eller bidrar till det räknas som kriminella, säger en journalist som av säkerhetsskäl vill vara anonym.

I nuläget sitter 28 journalister och medierepresentanter fängslade i Belarus (april 2022). Flera av de som gripits och sedan släppts vittnar om svåra förhållanden, såsom överfulla celler och psykisk och fysisk misshandel. 

En tidig morgon den 12 maj 2021 bevakar fotografen och journalisten Tanya Kapitonova en manifestation i centrala Minsk. En grupp kvinnor i symboliskt vita kläder och med vita blommor i händerna har samlats på torget Kamaroŭski Market där 200 kvinnor, drygt ett år tidigare, slöt upp i en manifestation mot regimens våld.

– Protesterna hade pågått i nio månader, lika lång tid som det tar för en kvinna att gå igenom en graviditet och föda ett barn. Det var ett sånt där symboliskt datum, säger Tanya Kapitonova.

28

Så många journalister sitter fängslade i Belarus.

Källa: RSF

Tanya Kapitonova bevakar händelsen och tar flera fotografier av manifestationen. Sedan återvänder hon hem för att skriva sitt reportage.

Nästa dag bultar det på dörren.

– Där stod fem män, civilklädda. De sade inte vad de hette eller vilka de var. De bara tog fast mig och tog mig till polisstationen, säger Tanya Kapitonova.

På polisstationen får Tanya Kapitonova först sitta ensam i ett kallt, tomt rum. Sedan kommer förhörsledarna och hämtar henne.

– Under två, tre timmar förhörde tre män mig. De frågade om jag kände kvinnorna på demonstrationen men när de förstod att jag inte gjorde det började de istället fråga om kontaktuppgifter till mina redaktörer. Jag berättade ingenting och efter tre timmar sade de: Okej, gör er av med henne. Nästa dag var det en rättegång på Skype.

Ett vittne, som under rättegången sitter i samma rum som Tanya, påstår att han har sett henne delta i demonstrationen och att hon då hade vita kläder och blommor som de andra demonstranterna.

Tanya döms mot sitt nekande till tio dagars fängelse för att ha deltagit i demonstrationen.

– Vi var 16 personer i en cell som var avsedd för två. Det fanns inga madrasser, inga hygienprodukter, de ville inte ge oss de saker som våra släktingar hade med sig till oss. Så i tio dagar levde jag ett väldigt asketiskt liv.

Jag hade bara med mig en liten ryggsäck när jag kom hit. Jag hade inte ens med mig min dator, min kamera eller mina hårddiskar. Att jag lämnade kvar dem i Belarus var som en symbol för att jag skulle återvända. Jag ska återvända.

Journalisten och fotografen Tanya Kapitonova lever i exil i Warszawa, Polen.
Maryna Zolotova, chefredaktör för den numera extremist-klassade nyhetssajten TUT.by, sitter frihetsberövad i Belarus.

Det är inte många oberoende journalister som fortfarande är yrkesverksamma i Belarus, men de finns. Exakt hur många är svårt att veta eftersom flera har gått under jord och arbetar anonymt. Vissa kan fortsätta jobba öppet men rapporterar inte längre om ämnen som kan provocera regimen eller kritiserar makten.

– All kritik kan räknas som extremism, till och med en liten chatt på nätet, och det skapar stora problem för de journalister som vill göra sina röster hörda. De journalister som arbetar inifrån Belarus är under konstant press. Det händer att de undviker att rapportera från vissa evenemang där de riskerar att bli gripna. Så tyvärr är rösterna inifrån landet få men långt ifrån alla är tysta, säger en journalist som vill vara anonym.

De journalister som fortfarande befinner sig i landet tvingas utstå räder, godtyckliga gripanden, hot och våld från säkerhetspolis. De lever också med en konstant oro för att de eller deras nära och kära ska utsättas för repressalier på grund av deras rapportering.

Många av Belarus journalister ser därför ingen annan utväg än att lämna landet. 

Den där dagen sökte polisen upp i stort sett alla mina kollegor i olika städer runt om i Belarus. Jag förstod att det handlade om timmar, kanske mindre än så innan de skulle komma till mig. Plötsligt blev det så tydligt att det inte var en hemsk saga. Det var på riktigt. Jag tog lite kläder, min dotters pass och mitt eget och senare lämnade vi landet. Vi reste i två dagar i sträck. Det var en oerhört tuff resa.

Journalisten Maria Gritz arbetar för extremistklassade Belsat TV. Hon levde i exil i Ukraina men på grund av kriget har hon tvingats fly igen, denna gång till Polen.

Livet i exil – utmaningar och möjligheter

Hur ser situationen ut för de oberoende journalister som har lämnat Belarus och sökt en tillflyktsort i andra länder? Var finns de? Vilka är utmaningarna, och hur påverkas journalistiken av den geografiska distansen?

De flesta av de 300 journalisterna som har lämnat Belarus har bosatt sig i länder som angränsar till hemlandet. Merparten befinner sig i Polen, Ukraina och Litauen – länder som angränsar till Belarus. Samtidigt har kriget i Ukraina lett till att många journalister som bosatt sig där har tvingats fly igen.

Polen 38,4% (56 journalister)

Ukraina 22,6% (33)

Litauen 15,8% (23)

Georgien 13% (19)

Lettland 0,7 (1)

Tjeckien 0,7 (1)

Övriga länder 8,9% (13)

Och livet i exil är långt ifrån problemfritt, det visar en enkätundersökning som Belarusian Association of journalists (BAJ) gjorde i oktober till november 2021 bland sina medlemmar som har tvingats gå i exil. Totalt 140 svarade på enkäten.

Utmaningarna

 • Legalization in the country of residence 52.1%
 • Searching for housing 26.4%
 • Finding premises for work 10%
 • Job search 39.3%
 • Finding opportunities for medical care and rehabilitation 37.9%
 • Seeking psychological help 20.7%
 • Search for family relocation opportunities 17.9%
 • Search for a circle of colleagues and like-minded people 35.7%
 • Improvement of the language level in the host country 53.6%
 • Search for educational institutions for children 11.4%

  Källa: Belarusian Association of Journalists.

Jag arbetade som fotograf i tjugo år. I Belarus var jag ett namn, jag var känd. Även om jag blev av med jobbet på redaktionen där jag arbetade kunde jag snabbt få jobb någon annanstans. Utomlands är det en omöjlig situation och en omöjlig uppgift att hitta jobb för konkurrensen är så stor.

Vadim Zamirovski tvingades ge upp jobbet som fotograf i samband med flykten.

Försörjning

En av utmaningarna för exiljournalisterna är att kunna försörja sig i det nya landet, det visar enkätundersökningen från Belarusian Association of Journalists. 39 procent av de svarande listade jobbsökande som en stor utmaning. Likaså bristen på stabil inkomst. 

Ofta är det inte bara sig själva som journalisterna ska försörja utan även familjen i exillandet eller i Belarus. Levnadskostnaderna ökar eftersom journalisterna måste starta om från noll.

– Här hyr folk ut sina lägenheter omöblerade, så du måste köpa allt nytt och det är väldigt dyrt. Den första natten i vår nya lägenhet hade min dotter och jag ingenting att lägga över oss när vi skulle sova. Bara min dotters lilla barnfilt. Jag grät hela natten för att jag kände mig som världens sämsta mamma för att det här var mitt val. Att försätta oss i den här situationen, säger Maria Gritz som först levde i exil i Ukraina men som tvingades fly igen när kriget bröt ut. Nu bor hon i Warszawa i Polen.

Den svåra ekonomiska situationen gör att journalister till en början kan bli beroende av ekonomiskt bidrag, inte minst för att finansiera nya projekt. Men även om det finns stöd att få är det inte alla som vet hur de ska gå tillväga för att ansöka om dem.

– De flesta är vana vid att arbeta på en nyhetsredaktion och att ha en redaktör. Att starta ett projekt på egen hand inte alltid lätt. Även om du kan ansöka om bidrag för ditt projekt så innebär det massor av pappersarbete och det här är journalister och fotografer som kanske aldrig har gjort något sådant förut. Det är en helt ny färdighet du måste lära dig och inte alla kan det, säger Anton Trafimovich, exiljournalist i Warszawa, Polen.

Ansökningsprocessen kan också innebära en säkerhetsrisk.

– För det första är det få journalister som vet om att stöden finns, för det andra är vissa rädda för att ansöka. Det finns en rädsla för att den administrativa processen kring ansökan kan involvera människor från hemlandet som råkar illa ut, att man inte använder sig av säkra kanaler när man kommunicerar eller att information ska läcka, säger en journalist som vill vara anonym.

En del av journalisterna kan fortsätta att arbeta för de belarusiska medier som har flyttat sina redaktioner utomlands och för en belarusisk publik. Vissa journalister är fortsatt anställda medan andra går in i frilanslivet.

Tanya Kapitonova, som nu bor i Warszawa i Polen, kan fortsätta jobba för sin redaktion på distans men nu har hon nya arbetsuppgifter.

– I Belarus skapade jag innehåll. Nu jobbar jag som redaktör och korrekturläsare. Jag läser alla texter på vår hemsida, korrar fel och producerar en del material till webben. Jag skapar ingenting själv så det känns lite ovant. Jag saknar det. Samtidigt är det fantastiskt att inte behöva tänka på att någon kan komma och arrestera mig bara för att jag gör mitt jobb, säger Tanya Kapitonova.

Och det är inte alla som kan fortsätta arbeta som journalister i exil. Sådant som ökad konkurrens på en ny arbetsmarknad, språkbarriärer, inget eller litet kontaktnät eller att den redaktion man jobbade för har tvingats lägga ner bidrar till att det kan vara svårt att försörja sig som journalist.

Fotografer och bildjournalister är mest utsatta eftersom de – till skillnad från sina skrivande kollegor – har svårt att rapportera om hemlandet på distans.

– Jag kan inte gå ut och fotografera, rapportera eller göra ett reportage om Belarus när jag befinner mig i Kiev, säger Vadim Zamirovski som tidigare jobbade som fotograf i Minsk.

Efter många försök att hitta jobb som bildjournalist i Ukraina dit han flyttade efter att han lämnade Belarus tvingades Vadim Zamirovski byta bana och utbildar sig nu till motion designer.

– Trots att jag har många vänner här i Kiev och att jag på alla möjliga sätt har försökt hitta jobb så fick jag till slut ge upp. Jag älskade mitt jobb som fotograf. Det är inte bara ett yrke utan en livsstil, så för mig var det svårt känslomässigt att byta bana. Men jag har en familj. Jag har ett barn som jag måste försörja, säger han.

Vadim Zamirovski är en av de belarusiska journalister som sökt en tillflyktsort i Ukraina och som på grund av kriget har tvingats flytta igen. Vadim Zamirovski bor nu i Vilnius, Litauen.

Det finns ingen statistik på hur många exiljournalister som har lämnat yrket, men klart är att det får konsekvenser då situationen i Belarus riskerar att bli underbevakad om de oberoende journalisterna blir färre.

39 %

Så många av de svarande i enkäten listade jobbsökande som en stor utmaning.

Uppehållstillstånd

Det viktigaste är att legalt kunna vistas i ett land. Det är grunden till att kunna leva ett normalt liv.

Vadim Zamirovski, exiljournalist i Litauen.

Av de medverkande i Belarusian Association of Journalists enkät från oktober 2021 uppgav 52 procent att processen kring visum och uppehållstillstånd var en stor utmaning med att gå i exil.

– Det var lättare för mig att få uppehållstillstånd i Polen eftersom jag precis som många andra belarusier har polska rötter. Vi hade ett särskilt kort som en person med polsk påbrå kan åberopa, och det gjorde det lättare att få uppehållstillstånd, säger Ruslan Kulevich, exiljournalist i Polen.

Många exiljournalister som snabbt behöver lämna Belarus väljer att ta sig till länder där belarusiska medborgare inte behöver visum och kan därefter ansöka om uppehållstillstånd. Olika visumkrav gäller i olika länder. I Georgien kan man till exempel leva i ett helt år utan visum, i Litauen krävs visum från start och i Ukraina kan en belarusisk medborgare stanna i 180 dagar och måste därefter lämna landet i lika många dagar.

Vadim Zamirovski tycker att man borde underlätta för de flyktingar som kommer från Belarus och berättar om sina erfarenheter:

– Jag fick problem i Ukraina för att jag inte hade ett originalbrev från min redaktör som visade att jag som journalist ansökte om uppehållstillstånd. Eftersom min redaktör satt fängslad i Belarus kunde hon inte ge mig det utan jag hade bara en e-kopia. Migrationsverket ville inte acceptera den som underlag, säger Vadim Zamirovski och fortsätter:

– De gjorde ju inget fel juridiskt, men om man vill hjälpa belarusiska flyktingar måste man kunna bortse från sådana bagateller och förstå att situationen är unik.

Även sådant som upplevs som krånglig byråkrati, språkförbistring, bristande information om hur man går tillväga och vilka rutiner som gäller kan komplicera och förlänga asylprocessen. 

Flera av journalisterna vittnar om att asylprocessen blir ett orosmoment som tar tid och kraft vilket gör att det inte finns utrymme att hantera annat praktiskt som behöver ordnas. Det blir också en mental bromskloss i processen att rota sig i ett nytt land.

– Om du kommer till Ukraina är det på papperet rätt enkelt att få skydd där eftersom det är ett visum-fritt land, men i verkligheten är det långt mer komplicerat. Om du inte har ordnat din lagliga status så kan du knappast tänka på att jobba, säger en journalist som vill vara anonym.

52 %

Så många av de svarande i enkäten tyckte att processen kring visum och uppehållstillstånd var en utmaning.

Det var ingen tillfällighet att jag flyttade till Polen utan ett genomtänkt beslut. Den här staden påminner mig mycket om min hemstad. Det bor många belarusier här och jag känner mig som hemma. Eftersom jag har polska rötter så kan jag lite polska. Jag förstår och kan göra mig förstådd så jag klarar mig.

Ruslan Kulevich, exiljournalist i Polen.

Språk

Belarus har två officiella språk: belarusiska och ryska. I landet talas också polska och ukrainska. Det kan vara en anledning till att exiljournalister väljer att bosätta sig i Ukraina, där en stor del av befolkningen pratar ryska, och i Polen. 

Samtidigt uppger exiljournalister att språkförbistring leder till problem i det nya landet. 54 procent av de svarande i Belarus Association of Journalists enkätundersökning tyckte att det är svårt att lära sig ett nytt språk eller att arbeta upp redan befintliga språkkunskaper till en nivå som är tillräcklig.

Begränsade språkkunskaper gör att journalisterna kan bli utestängda från arbetsmarknaden. Om de inte heller kan engelska begränsas även möjligheterna till samarbete med internationella arbetsgivare, säger Ruslan Kulevich, exiljournalist i Polen.

– Man måste kunna engelska. I Litauen klarar man sig på ryska. I Polen kan de som kommer från Belarus och kan belarusiska kanske klara sig på polska eftersom de är närbesläktade språk. Men längre än så kommer man inte utan språkkunskaper. Tyskland, Sverige och andra länder är helt stängda för den som inte kan engelska. Alla dörrar stängs om man inte kan kommunicera, säger han.

54 %

Så många av de svarande i enkäten tyckte att språket är en stor utmaning.

Hotbild

Efter att flygplanet med Raman Pratasevich tvingades nödlanda i Belarus har vi blivit mycket mer försiktiga när det gäller vår personliga säkerhet. Vi avslöjar inte vart vi bor och sånt. Man kan lätt komma hit med en bil och haffa en person, stoppa den i bakluckan och köra ut ur landet utan att någon lägger märke till det. Så vi är försiktiga.

Ruslan Kulevich, exiljournalist i Polen.

Flera av de journalister som vi har intervjuat uppger att de känner sig mycket tryggare och friare i sin yrkesroll i exil. Vissa upplever att de nu kan publicera sina texter – även regimkritiska sådana – utan rädsla för repressalier.

Under hela mitt yrkesliv har jag skrivit precis det jag vill så jag försöker att inte censurera mig själv. Om jag vill vara kritisk så är jag det. Så är det bara. Här i Warszawa tänker jag inte, som vissa andra, att jag borde vara rädd. Om jag satt här och var rädd, vad skulle människorna i Belarus göra då? Det är huvudregeln i mitt jobb, att kalla saker och ting vid dess rätta namn.

Journalisten Zmicier Mickiewicz, vid Belsat TV, ute på fältet.

Andra är mer försiktiga med vad de skriver.

– Jag publicerar artiklar utan mitt namn och det gör de flesta journalister som jobbar för oberoende medier. På så vis känner jag mig trygg, samtidigt måste vi tänka oss noga för kring vad vi skriver eftersom två av våra kollegor sitter fängslade. Om polisen inte kan hämnas på oss kan de ta ut sin hämnd på dem istället, säger Natallia Lubneuskaja, exiljournalist i Litauen.

Det förekommer att journalisters familjemedlemmar i Belarus får besök av säkerhetspolisen, hotas eller tvingas utstå husrannsakningar. Oron för att familjen i Belarus kan råka illa ut kan leda till självcensur, berättar Anton Trafimovich, som befinner sig i Warszawa, Polen.

– Jag har inte tänkt på det här förrän nyligen då jag hörde om en kille som var anarkist i Belarus och som sedan flyttade till Polen. För en tid sedan greps hans mamma i Belarus för att hon, enligt de som grep henne, hade uppfostrat en dålig son och att det här var hennes eget fel. Vi journalister kände genast: “Hjälp, vi har våra familjer kvar i Belarus. Ska vi nu börja tänka på vad vi skriver och säger?”, säger Anton Trafimovich.

Och att gå i exil är långt ifrån en garant för trygghet. Något som inträffade under arbetet med den här rapporten och som har förändrat säkerhetsläget i Europa är Putins pågående invasion av Ukraina. Den 24 februari 2022 genomför presidenten en fullskalig invasion av grannlandet – ett land där många belarusiska journalister sökt skydd. Vi får löpande rapporter om städer som beskjuts med raketeld, om stigande dödstal och om människor som flyr sina hem. Oron och rädslan bland de belarusiska journalister som befinner sig i landet är stor. Tre av de som har intervjuats i rapporten har flytt till Litauen och Polen.

– De belarusiska journalisterna delar samma höga säkerhetsrisk som sina ukrainska kollegor. Vissa journalister har flytt till västra Ukraina, andra har lämnat landet. Det är en mycket dramatisk situation, säger en journalist som vill vara anonym.

Sedan repressionen i Belarus stegrades i augusti 2020 har säkerhetstänket inom den belarusiska journalistkåren blivit större, både hos enskilda journalister och bland de oberoende nyhetsredaktioner som har överlevt.

Framför allt satsar redaktionerna på att utbilda sina journalister i digital säkerhet, berättar exiljournalisten Aliaksandra Dynko som först levde i exil i Ukraina men som nu har flytt igen.

– När Internet var blockerat och nedkopplat i Belarus i tre dagar lärde sig alla hur man använder VPN. Men nu måste vi förklara för folk hur man använder andra digitala verktyg för att de ska kunna behålla och få tillgång till information och för att skydda sig själva. Det var inte mediernas ansvar tidigare men nu tror jag att vi måste göra det för att upprätthålla publikens tillit, säger Aliaksandra Dynko.

Fotograf: Tanya Kapitonova.

Splittrade familjer

Belarus är inte längre en berättelse om en plats utan en berättelse om människor. Belarus finns numera överallt för att vi belarusier befinner oss överallt.

Maria Gritz, exiljournalist i Polen.

Livet i exil kan innebära att familjer splittras, antingen på kort eller lång sikt, vilket flera av de intervjuade journalisterna lyfter som ett problem. Det finns inte alltid ekonomi för att hela familjen ska kunna flytta med exiljournalisten.

Om exiljournalisten dessutom är den som har huvudansvar för familjens försörjning uppstår också ekonomiska bekymmer när hen flyttar eftersom journalisten till en början oftast inte har någon eller liten inkomst.

Enligt den enkätundersökning som Belarusian Association of Journalists har gjort uppgav 18 procent av de svarande att hitta sätt för familjerelokalisering var en stor utmaning. Att familjen är kvar i Belarus innebär en risk för att de utsätts för hot, utpressning och repressalier, vilket kan leda till självcensur hos exiljournalisten.

– Min man var väldigt orolig när jag och min dotter lämnade Belarus. Han visste inte vart vi var och under resan kunde jag inte höra av mig till honom för man ska inte kontakta sin familj när man lämnar landet eftersom de kan bli gripna. De kan använda sig av din familj för att utpressa dig till att återvända, säger journalisten Maria Gritz.

18 %

Så många av de svarande i enkäten uppgav att hitta sätt till familjerelokalisering var en utmaning.

Det största problemet är att bli fråntagen ett dagligt sammanhang. Att inte kunna interagera och träffa de människor som bor i ditt eget land, att inte kunna insupa atmosfären, vad som pågår, vad folk pratar om. Det skapar någon sorts konstgjord situation där man är alienerad från verkligheten. Det är jättesvårt att jobba utanför ett sammanhang.

Journalisten Iryna Arakhovskaya lever i exil i Warszawa, Polen.

Sammanhang

Flera av de intervjuade journalisterna berättar att det känns som att de har berövats ett sammanhang. Vissa känner sig i isolerade, särskilt de som har lämnat Belarus på egen hand och inte har sin familj eller en redaktion i ryggen. De upplever att det kan vara svårt att hitta ett socialt sammanhang. 36 procent av de tillfrågade i Belarusian Association of Journalists enkätundersökning ser det som en stor utmaning.

En av dem är journalisten Anton Trafimovich som bor och jobbar som frilansjournalist i Polens huvudstad Warszawa.

– Det jag saknar är den stämning som fanns på nyhetsredaktionerna i Belarus. Eftersom många redaktioner genomsöktes och inte existerar längre kommer journalister hit på egen hand och även om det finns ett nätverk av journalister här så är du ändå själv på något vis. Det saknas en professionell community, och därmed ett stöd, säger han.

I flera av de länder dit många belarusiska journalister flyttar, som Polen och Litauen, finns en stor andel invandrade belarusier men trots det kan det vara svårt att hitta ett sammanhang med andra journalister, särskilt om man jobbar som frilansjournalist.

Enligt exiljournalisten Hanna Liubakova, som bor i Vilnius, Litauen, är ett sådant sammanhang A och O för att finna sig tillrätta på en ny plats men också för att upprätta samarbeten.

– Det vore bra om det fanns några slags nav för oss journalister där vi kunde arbeta, utbyta information och skapa något tillsammans. Det skulle kunna leda till samarbeten and göra oss starkare. Även om våra redaktioner har förstörts kan vi fortfarande göra något tillsammans, skapa nya projekt, säger Hanna Liubakova.

36 %

Så många av de svarande i enkäten ser bristen på ett journalistiskt sammanhang som en stor utmaning.

Jag tror att alla belarusier, speciellt journalister, fortfarande upplever trauman. Det är svårt att ställa om även om du har flyttat utomlands. Vi drömmer fortfarande om protesterna, om misshandel, om polisen … Vi befinner oss mitt i den här kampen. Det är det som gör det så svårt.

Anton Trafimovich på sitt hemmakontor i Warszawa, Polen.

Trauma och skuld

Många exiljournalister bär på fysiska och psykiska trauman, både till följd av att ha jobbat som journalister i Belarus med allt vad det kan innebära i form av misshandel, hot och gripanden, och till följd av flykten från hemlandet.

Många gånger måste journalisterna lämna landet i all hast på grund av en ökad hotbild, rädsla för repressalier eller för att de riskerar att åtalas – bara för att de har gjort sitt jobb.

– Det svåraste är när journalisterna måste lämna Belarus väldigt snabbt. Bara lämna allt bakom sig, med en liten väska och inte veta vart de ska ta vägen. De här människorna är de som är mest sårbara nu. De bränner ut sig. Så behovet av psykologisk hjälp är förmodligen det viktigaste för alla just nu. De behöver hjälp och stöd, och stödet ska vara kontinuerligt, inte bara något de får då och då, eftersom krisen fortfarande pågår, säger en journalist som vill vara anonym.

En annan aspekt av flykten och flytten är att många journalister har svårt att acceptera att de har tvingats till exil, berättar Anton Trafimovich.

– Jag tror att det finns ett stort psykologiskt hinder i det här med omlokalisering eftersom det kan vara svårt att inse att du själv är en flykting. Jag träffade till exempel en vän som är bildjournalist och som kom till Warszawa för några månader sedan. Hon kan knappt jobba eller göra någonting för det enda hon tänker på är att hon vill tillbaka till Belarus. Hon är väldigt frustrerad och gillar inte sin status som flykting, medan jag och min fru har haft en helt annan strategi. Vi flyttade till Polen, utan att sätta upp några deadline eller milstolpar, och lever här tills vi får en tydlig signal om att det är säkert att återvända, säger han.

Andra vill inte gärna se det som att de har gått i exil utan betraktar flytten som temporär.

– Jag bodde på ett hotell i flera månader för att jag inte ville leta efter en lägenhet. Jag ville liksom inte börja leva någon annanstans. Mitt hem är i Belarus. Det är mitt land. Att inse att du inte kan återvända, att du inte kan träffa din mamma eller se skogen från ditt fönster … Det är väldigt smärtsamt, säger exiljournalisten Hanna Liubakova.

38 %

Så många av de svarande i enkäten tyckte att det är svårt att hitta möjligheter till medicinsk vård. 21 procent tycker att det är en utmaning att hitta psykologisk hjälp.

Journalisten Hanna Liubakova vid sina arbetsplats i Vilnius, Litauen där hon lever i exil.

Flera journalister beskriver också att de känner maktlöshet inför utvecklingen i Belarus och skuld över att ha lämnat landet och kollegorna, vilket tär på dem. Exiljournalisten Tanya Kapitonova beskriver det som att hon under lång tid straffade sig själv för att hon hade flytt.

– Jag frågade mig själv varje dag: Varför lämnade jag landet? Vad det på grund av paranoia eller intuition? Det var det svåraste för mig. Men till slut förstod jag att ingenting skulle bli bättre av att jag höll på så, varken för mig själv eller för mitt jobb.

Tanya Kapitonova upplever att hon, genom att fly, har lämnat sina kollegor i sticket och att rädslan för repressalier gör att hon inte, trots att hon befinner sig i Polen, vågar vara så kritisk som hon skulle vilja.

– Jag försöker att inte vara den här hjälten som står längst fram i ledet, avslöjar sanningen och är redo att gå igenom vad som helst för jag kan inte det. Jag skulle vilja säga något men jag är inte redo. Jag befinner mig i en situation där jag upplever att min röst är stulen igen. Den här konstanta känslan av att jag kan göra mer men inte klarar det, den känslan förgör mig, säger Tanya Kapitonova.

Det står klart att det journalisterna är med om sätter spår, både fysiskt och psykiskt och de eftersöker medicinsk och psykologisk hjälp i exillandet för att kunna gå vidare.

Samtidigt uppgav 38 procent av de svarande i Belarusian Association of Journalists (BAJ) enkätundersökning att de tycker att det är svårt att hitta möjligheter till medicinsk vård och rehabilitering och 21 procent tycker att det är en utmaning att hitta psykologisk hjälp.

Något annat de lyfter som viktigt är att möjligheten att få en paus från den i många fall ansvarstyngda vardagen i exillandet och hämta kraft för att orka fortsätta jobba. Den här typen av retreats för både exiljournalister och de som befinner sig i Belarus är något som BAJ har arrangerat.

– Vi bildjournalister hade en väldigt fin upplevelse på ett residens för fotografer nära Östersjön i Polen. I två dagar jobbade vi med våra fotoarkiv och skapade nya projekt. Jag kommer ihåg att det verkligen gav oss kraft, att andas ny luft och se havet, och att det var väldigt inspirerande, säger Tanya Kapitonova.

Vi har inte tillgång till fältet. Vi kan inte se vad som händer med våra egna ögon, vilket var själva essensen av mitt jobb när jag jobbade i Belarus. Det var en princip att vara ute på fältet och prata med människor personligen och bara skriva om sådant som jag själv upplevde. Nu är det omöjligt.

Aliaksandra Dynko levde först i exil i Kiev, Ukraina men har tvingats fly ännu en gång.

Journalistik i exil – anonymitet, tillit och innovation

President Aleksandr Lukasjenkos systematiska nedslag mot den oberoende journalistkåren i Belarus har skapat ett nytt, allt mer digitaliserat medielandskap och nya förutsättningar för oberoende journalister att rapportera om sitt hemland – både inne i landet och i exil.

Detta påverkar också den journalistiska produkten: fler anonyma källor, större svårigheter att verifiera information, självcensur och mindre journalistisk transparens på grund av ett ökat behov av källskydd är några av förändringarna som exiljournalisterna lyfter. Men trots allt lyckas journalisterna komma runt detta och hitta nya, innovativa lösningar för att bevaka sitt hemland. Ett förändrat medielandskap kräver nya strategier, berättar exiljournalisten Zmicier Mickiewicz som lever i Warszawa, Polen.

– Just nu är det främsta verktyget för demokrati den krypterade appen Telegram som gör det möjligt att inte bara sprida men också skicka och ta del av information anonymt utan att lämna spår. Det här gör det väldigt enkelt för folk att skicka data. Du kan ta en bild, skicka den och Telegram dödar all metadata. Även om polisen tar din telefon är det omöjligt att ta reda på vem som skickade bilden. Det är så det funkar nu.

Många av exiljournalisterna fortsätter att arbeta för belarusisk media och för en belarusisk publik. Det handlar då om medier som har haft möjlighet att flytta sina redaktioner utomlands, eller medier som sedan innan hade kontor utomlands. Men förutsättningarna för att rapportera om Belarus på distans är helt nya.

Den största förändringen är naturligtvis att exiljournalisterna inte kan följa det som händer på plats i Belarus. De har därför ett nära samarbete med sina kollegor som fortfarande befinner sig i landet och med sin publik som skickar bilder, videos och information via krypterade appar. På så vis har en typ av medborgarjournalistik tagit form i Belarus, säger Zmicier Mickiewicz.

– De främsta journalisterna befinner sig fortfarande i landet. På ett sätt kan alla som har en smartphone med en kamera vara journalister så det är omöjligt att dölja något.

Men att leverera information till oberoende medier är långt ifrån riskfritt. Som prenumerant på en Telegram-kanal kopplad till ett av myndigheterna extremist-stämplat medium kan du dömas till upptill sju års fängelse. Och ju hårdare trycket är från myndigheterna desto mer har journalister och privatpersoner behövt lära sig om cybersäkerhet. 

Trots riskerna fortsätter publiken att lämna information och stötta oberoende medier, berättar Aliaksandra Dynko, exiljournalist.

– För några veckor sedan blev vår Telegram-kanal hackad av säkerhetspolisen i Belarus. Det var en våldsam hackning för en av administratörerna för kanalen arresterades och säkerhetspolisen fick kontroll över kontot i tio minuter. De skickade ut ett tillkännagivande till publiken att de vet vilka som prenumererar på kanalen är och att alla ska straffas. När vi sedan fick kontroll över kontot igen hade vi förlorat mindre än fem procent av vår publik, berättar hon.

Det ser Aliaksandra Dynko som ett kvitto på att folket i Belarus har större tillit till oberoende medier nu än någonsin tidigare.

– Det betyder mycket för mig för jag förstår att trots repressionen och risken för att bli gripen så fortsätter folk att prenumerera på extremist-stämplade medier. Det innebär att vårt arbete betyder mycket för vår publik och att vi måste fortsätta.

Generellt sett är det inte lika riskfyllt för exilbelarusier att uttala sig i oberoende media som för de som befinner sig i landet varför journalisterna ofta intervjuar belarusiska experter, kommentatorer och oppositionella som befinner sig utomlands, berättar Anton Trafimovich.

– Det finns en kategori människor som inte är rädda för att ge kommentarer. Det är till exempel släktingar till politiska fångar som redan är i strålkastarljuset och som upplever att de inte har något att förlora. Det finns också en några experter i Belarus som också kan tänka sig att ställa upp, men jag vet inte. Jag tror att det bara är en tidsfråga innan de blir gripna.

Men rädslan för repressalier får konsekvenser. Aliaksandra Dynko beskriver det som att journalistiken har gått in i “en anonym era”.

– Det här är på många sätt en anonym era för oss eftersom folk är rädda för att kommunicera med extremist-medier. Även experter är rädda för att prata med oss då belarusiska myndigheter ser dem som arbetar med analys som ett särskilt hot. Det är också en anonym era på så vis att journalister – av olika skäl – är rädda för att deras familjer i Belarus ska åtalas, säger hon.

Eftersom journalisternas familjer i många fall är kvar i Belarus finns en indirekt hotbild trots att journalisten befinner sig i säkerhet i ett annat land, vilket kan leda till självcensur. Journalisten kanske hellre väljer bort ämnen som kan provocera belarusiska myndigheter eller publicerar artiklar anonymt än riskerar att utsätta familjen för potentiell fara. Det påverkar också den journalistiska produkten.

All kritik kan bli betraktad som extremism. Till och med en liten chatt kan bli betraktad som en extremistgrupp. Det skapar stora problem för de journalister som vill göra sin röst hörd och lyfta vissa sociala eller politiska problem eller rapportera om politiska händelser, säger en journalist som vill vara anonym.

I en tid då exiljournalisterna är beroende av andrahandsinformation ställs källkritiken på prov – nu mer än någonsin tidigare. Och det finns de som utnyttjar den sårbarheten för sina egna syften, berättar Aliaksandra Dynko.

– Det finns fall där belarusisk säkerhetspolis men även andra entusiaster har producerat massor av fejkade nyheter för att få oberoende medier att rapportera om det. Vi måste lägga mycket resurser på att ta reda på om informationen vi får är sann eller inte.

Detta ställer högre krav på redaktionerna i form av tid, kunskap och resurser.

– Vi genomgår många utbildningar för at öka våra kunskaper i källkritik och vi använder oss av många olika verktyg. Vi faktakollar våra videos och foton via metadata och undersöker om de är riktiga eller inte. Alla nyheter vi hittar via sociala medier faktakollar vi också. Vi behöver konfirmera informationen med flera olika källor. Det tar mycket längre tid men vi måste göra det för att bibehålla den tillit vi har från publiken, säger Aliaksandra Dynko.

Även om journalisterna hittar sätt att fortsätta rapportera om sitt hemland är det vissa historier och ämnen som riskerar att hamna i medieskugga, berättar Natallia Lubneuskaja.

– Vi har vår publik i Belarus som kan berätta för oss vad som händer och det är en stor hjälp för oss utomlands. På grund av covid gjorde vi sedan innan många intervjuer digitalt eftersom att det inte var säkert att träffas fysiskt, så det är inte ett problem nu. Nästan alla har Telegram och Zoom och vi har lärt oss att skriva artiklar utan att träffas. Men problemet är att vi inte kan skriva om vissa ämnen just för att vi inte är på plats. Det är svårt, speciellt om det är något väldigt lokalt, i en stad där vi inte har lika stor publik. Då kan vi inte rapportera om vissa ämnen eftersom vi inte kan veta om det är objektivt och sant, säger Natallia Lubneuskaja och fortsätter:

– Nu när människor är rädda för att prata med oberoende medier så har vi också färre historier om människor. Inte om politik, men om livet och liknande. Folk är rädda för att uppmärksamheten skulle vara dålig för dem.

Trots detta fortsätter journalisterna att arbeta för att rösterna inifrån Belarus inte ska tystna. Det är vår uppgift att se till att de har alla de förutsättningar de behöver för att göra sitt jobb.

13

Så många medier extremistklassades i Belarus under 2021.

Källa: BAJ

Journalister manifesterar i solidaritet med de kollegor som gripits, den 3 september 2020 i Minsk. Foto: Violetta Savchits.

Rätten till information

Situationen visar att vi journalister kan och kommer fortsätta jobba. Ni kan fängsla oss, ni kan blockera alla våra sajter. Vi kommer skapa nya. Vi kommer flytta och fortsätta arbeta. Vi är som fågel Fenix, vi föds på nytt.

Hanna Liubakova, exiljournalist i Vilnius, Litauen.

Innan valet i augusti 2020 fanns det, enligt Belarusian Association of Journalists, cirka 4 000 journalister och yrkesverksamma inom media i Belarus – ett land med en befolkning på drygt 9,4 miljoner. Detta går att jämföra med Sverige som 2019 hade drygt 10 300 journalister på en befolkning på drygt 10,4 miljoner. 2 000 av dessa 4 000 arbetade dessutom för statskontrollerad media, 1 300 är oberoende och medlemmar i BAJ.

Klart är att Belarus oberoende journalistkår har ett stort ansvar i att förse Belarus befolkning med opartisk, oberoende information. 

Sedan repressionen eskalerade sommaren 2020 har minst 300 av dessa oberoende journalister lämnat Belarus. De har lämnat sitt hemland, sina kollegor och familjer på grund av hot, censur, godtyckliga gripanden, tortyr, utomrättsliga åtal och våld.

Detta är en mycket farlig utveckling.

Att arbeta som oberoende journalist i Belarus i dag mycket svårt. Det finns de som fortsätter att kämpa för det fria ordet – ofta med risk för sitt och sina familjers liv. Ju hårdare Lukasjenkos snara dras åt om den lokala journalistkåren desto större blir journalisternas drivkraft att fortsätta göra sitt jobb. Mot alla odds hittar de vägar för att bevaka Belarus och vi behöver göra allt vi kan för att stötta dem i det.

Belarus journalister står inför stora utmaningar, även de i exil. Sedan kriget i Ukraina bröt ut, efter att arbetet med den har rapporten påbörjades, har Aliaksandra Dynko, Maria Gritz och Vadim Zamirovski som intervjuats i rapporten tvingats fly ännu en gång. Återigen behöver de starta om på nytt. Det handlar dels om praktiska göromål som att ordna bostad, uppehållstillstånd och skola till barnen. Att bygga upp sitt liv igen, från noll. Det handlar också om att bearbeta eventuella psykiska trauman från flykten och fysiska trauman som uppkommit i samband med misshandel, tortyr och gripanden.

Inte alla som lämnar Belarus som kan fortsätta jobba som journalister. Vissa går över till att arbeta som kombinatörer, det vill säga kombinera sin journalistiska verksamhet med andra typer av uppdrag. Andra tvingas skola om sig och byta bana.

Även detta är en farlig utveckling. 

Om belarusiska journalister lämnar yrket förlorar vi inte bara duktiga kollegor, vi förlorar också möjligheten till insyn. Tystade journalister och medier sätter inte bara allas rätt till en fri och oberoende nyhetsförmedling ur spel. Det får också demokratiska konsekvenser. När strålkastarljuset faller på den som missbrukar sin makt ökar trycket och vi kan ställa krav. När journalister hindras från att göra sitt jobb blir detta mycket svårt. 

Att makthavare slår ner på den oberoende journalistiken i syfte att strypa den är dessvärre ingenting nytt. Det är en effektiv strategi för att ta kontroll och för att tysta ett folk, regimkritiker och en opposition. Mycket lite tyder på att president Aleksandr Lukasjenkos järngrepp om Belarus kommer släppa. Snarare tvärtom. Låt oss därför göra allt vi kan för att Belarus journalister ska kunna fortsätta göra sitt jobb. Bara så ökar vi trycket på regimen, bara så kan vi kan ställa krav. 

I Belarus är kampen för frihet väldigt synlig och konkret. Den gestaltar sig i de massiva protester som sköljde över landet under sommaren 2020. Den gestaltar sig i alla de krypterade Telegram-meddelanden med information, filmer och bilder som det belarusiska folket skickar till oberoende journalister i exil. Den gestaltar sig i journalistkårens fortsatta arbete med att berätta för oss om situationen i landet på alla sätt som står till buds, och från olika delar av världen. 

I artikel 19 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna kan man läsa:

”Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.”

Yttrandefrihet är en mänsklig rättighet. Åsiktsfrihet är en mänsklig rättighet. Det borde rätten till oberoende, opartisk information också vara. Därför måste vi se till att den oberoende journalistkåren kan fortsätta att rapportera om Belarus – både i landet och i exil. Belarus journalister får aldrig tystna. 

Siri Hill, styrelseledamot Reportrar utan gränser Sverige.

Foto: Violetta Savchits.

Efterord

2021 The Year of The Defeat of the Media, forced relocation and Rising of Journalism from the Ashes
Last year the independent media in Belarus faced unprecedented repression. As a result of hundreds of searches and dozens of criminal cases the majority of independent media outlets were smashed and closed, over three dozens of our colleagues were forced into captivity and around 300 journalists had to leave Belarus.

Leading independent publications in the country have been declared extremist. This means that one can get a prison sentence simply for cooperation with the media and even for sharing a link with friends and family. The past year is best illustrated by the door to Radio Libertys office in Minsk that was blown up by security forces during a search on the 16th of july 2021. Three of the paper’s staff are now in captivity and 23 other journalists too.

But even after such a devastating campaign independent media have found the strength to resume their work. Hundreds of journalists, fleeing criminal prosecution, have gone abroad to restart their media outlets. Without the arrested editors. In difficult conditions and without access to the scene. With destroyed financial models and with physically and psychologically damaged reporters.

But Belarusian journalism lives on. Today it is made from Minsk, Warsaw, Vilnius, Tbilisi and many other cities and countries. People who have lost their home and have to rebuild their lives. Yet they make heroic efforts to create truthful journalism of high quality and bring it to their audience, despite bans and blockades.

We continue to believe that all this is not in vain and that one day we will be able to return to our homes. Unlike the security forces journalists do not use guns, handcuffs, stun guns or rubber truncheons. Our main strength is truth and solidarity.

With deep respect and gratitude,
Barys Haretski, BAJ Deputy Chairman.

Reportrar utan gränser Sveriges rekommendationer 

TILL MYNDIGHETER:

TILL ORGANISATIONER:

Journalisternas önskemål:

Personer som intervjuades för den här rapporten:

Iryna Arakhovskaya, frilansjournalist.
Aliaksandra Dynko, korrespondent för RFE/Radio Liberty.
Maria Gritz, reporter vid Belsat News.
Tanya Kapitonova, fotograf och journalist.
Ruslan Kulevich, journalist.
Hanna Liubakova, journalist och expert vid Atlantic Council.
Natallia Lubneuskaja, reporter vid tidningen Nasha Niva.
Zmicier Mickiewicz, reporter vid Belsat TV.
Anton Trafimovich, frilansjournalist.
Alexander Yaroshevich, undersökande journalist vid Belsat TV.
Vadim Zamirovski, bildjournalist.
Anonym journalist.

Bilderna i rapporten har tagits av fotograferna Violetta Savchits och Tanya Kapitonova.


Källor: 

The Journalists of Belarus
in exile

Belarus is one of the most difficult countries in Europe for independent journalists to work in. Since the rigged presidential election in 2020, the journalists have been a target for the regime and at least 300 journalists have been forced into exile. Now they are struggling to cover the news in their homeland from a distance.

– I came here to Warsaw only with a small backpack. I didn’t even bring my computer, my camera or my hard drives because it was like a symbol of my return, says journalist Tanya Kapitonova. 

What will the consequences be when journalists are forced to leave their country and – in the worst case – their profession?

Reporters Without Borders Sweden’s report has been produced in collaboration with the independent journalists’s association Belarusian association of journalists (BAJ). The report describes the situation of the exile journalists, who continue to do their work and make sure that the voices from and about Belarus will not be silenced.

PROLOGUE

While bombs are falling on Ukraine and journalists are shot, kidnapped, tortured and fleeing the brutal repression in neighboring Russia and Belarus continues – which along with Turkey – are two of Europe’s most problematic countries for journalists to work in. 

Reporters Without Borders has been able to mobilize quickly in support of our Ukrainian colleagues. Through donations from members, the public and large donors, we have bought protective equipment, first aid kits and satellite phones, opened a press center in the city of Lviv and established contacts to assist journalists forced to flee.

The support for vulnerable journalists in Belarus and Russia has not nearly been at the same level in a Swedish context. When the first reports of increasing abuse of press freedom and attacks on journalists in Belarus came in the spring of 2020, ahead of the election the same year, few reacted. 

Thanks to our partner organization, Belarus Association of Journalists, Reporters Without Borders was able to be vigilant, disseminate information and condemn the situation in the country. When the so-called election was a fact and the attacks on free and independent media were systematized, we took to the streets.

During the period 2020 to 2021, more than 600 journalists have been arrested and together they have spent more than 10 000 days in prison. In August 2021 Reporters Without Borders and the World Organization Against Torture published a report on how journalists were subjected to torture and violence.

From August 2020 to October 2021, 300 journalists had to leave Belarus. This report, which was initiated before the outbreak of the war in Ukraine, is about these journalists and points to several of the challenges now facing those journalists fleeing Ukraine and Russia as well.

Sweden and other EU countries should create structures to be able to receive journalists, not only from Belarus but also from Ukraine and Russia and give them the prerequisites to continue reporting on their home countries even from exile. 

Reporters Without Borders has for this purpose started the fund JX Fund, from which both individual journalists and media houses can apply for funding.

Otherwise, independent journalism in Eastern Europe will be silenced and press freedom will be completely extinguished. 

Erik Halkjaer, president of Reporters Without Borders Sweden.

The following is an attempt to portray the situation for the independent journalists and media representatives who have left Belarus.

The report is based on in-depth interviews with 12 exile journalists from Belarus. One of the journalists is anonymized for security reasons. For the same reason, we have also omitted information about which media some of them work for and where they are based. The report is also based on statistics and a survey from the Belarusian Association of Journalists, which was dissolved by the Belarusian authorities in August 2021. The statistics available are small and limited and it is a challenge that it can not be compared with any other reliable statistics.

According to BAJ, 300 independent journalists and media representatives were forced to leave the country from August 2020 to October 2021. At the same time the number might in fact be even larger since journalists have gone underground or do not have a fixed location. Due to the war in Ukraine several of the journalists who sought refuge there have been forced to flee a second time.

300

That many independent journalists were forced to leave Belarus from August 2020 to the end of October 2021.

Source: BAJ

A COUNTRY DIFFICULT TO COVER

Before the election, it was just hard. Time to time we felt this pressure, but working as a journalist was still something you could do. But after the election, it was like a war. When I left home in the morning, I didn’t know if I would see my daughter or my husband again. 

Maria Gritz, reporter at Belsat TV, now in exile in Poland.

On August 9th, 2020, the results of the rigged presidential election in Belarus are announced. The incumbent president Aleksandr Lukashenko wins the election with more than 80 percent of the votes. 

Both before but especially after the election, massive protests erupt and thousands and thousands of people gather in several cities, among others in the capital Minsk. President Lukashenko strikes back. Hard. With water cannons, tear gas and rubber bullets.

Public interest is great and media coverage massive, but for many of the independent journalists who report from the demonstrations, the blue press vest, which previously provided a certain amount of protection, will be the opposite instead.

The journalists now become a target for security forces. 

According to statistics from the Belarusian Association of journalists (BAJ) more than 133 serious violations against journalists were recorded between May 8, when the election campaign started, and August 11, 48 hours after the election.

FACTS: BELARUS

Official name
Respublika Belarus/Republic of Belarus

Constitution
republic, unitary state

Head of state
president Aleksandr Lukashenko (1994 –)

Head of government
prime minister Roman Golovchenko (2020 –)

Population
9 398 861 (2020)

Capital and its population
Minsk 2 028 000 (UN estimate 2020)

Source: UI/Landguiden

On August 10, 2020, Natallia Lubneuskaja, reporter at the independent Belarusian newspaper Nasha Niva, is present in Minsk to report on the protests.

– Everything was peaceful and people just gathered with placards and banners. We were around ten journalists and most of us wore blue press vests. Suddenly, about twenty men from the security police come running from across the street, says Natallia Lubneuskaja. 

The protesters start running and Natallia sees the crowd being shot at by the security forces. Natallia and her colleagues soon decide that it is too risky to stay.

– When we are leaving, I feel something hitting my leg. I look down and see a wound. My colleagues try to help me to get away and some people who have a car parked nearby take me to a hospital.

Natallia Lubneuskaja soon finds out she has been shot by a rubber bullet. She will remain at the hospital for one month. And the shot was no accident, she says.

– We have a recorded film that shows that the shot was definitely aimed at me. It was pn purpose.

This is one of the targeted attacks on Belarus independent journalists registered by the Belarusian Association of Journalists (BAJ).

.

480

That many arrests of journalists were registered in Belarus in 2020.

Source: BAJ

Journalist Natallia Lubneuskaja at her workspace in Lithuania, Vilnius, where she now lives in exile.
Radio Free Europe journalist Ihar Karnei was arrested and beaten after reporting from a demonstration. 

IMPRISONED JOURNALISTS

In Stalin’s time, people used to say something like: ”We just need the guy and we will find a suitable article for him for later”. Maybe it’s the same thing in Belarus now. They can arrest you and then they find a charge. It’s not a problem for them. 

Alexander Yaroshevich, investigative journalist in exile in Vilnius, Lithuania.

Since 2020 Belarus has plummeted in Reporters Without Borders’ press freedom index. Journalists and bloggers critical of the regime are exposed to threats, violence and arrests. The Internet has been cut off and leading news sites have been blocked. Access to information is severely limited. 

In other words, working as an independent journalist in Belarus has never been easy. But in connection with the 2020 election, it has become almost impossible. According to a report by Reporters Without Borders and the World Organization Against Torture, the Belarusian media corps is subject to systematic repression where censorship, fines, threats, revoked press accreditations, raids on both newsrooms and individual journalists’ homes, confiscation of equipment, arrests, extrajudicial trials and even torture have become part of everyday life.

After initially detaining arrested journalists for short periods, the authorities began handing out longer prison sentences in the autumn of 2020. The first victims of the new policy were journalists Daria Chultsova and Katsiaryna Andreyeva of the independent television channel Belsat TV. They were sentenced to two years in prison for broadcasting live during demonstrations. Andreyeva was later on also charged with treason and faces up to 15 years in prison. 

The increasing repression has been made possible, among other things, with changes in the law that causes limitations for journalists’ trying to do their job. Among other things, in the mass media law, which for example makes it forbidden to livestream from unauthorized gatherings without permission, and in the law against extremist formations, which makes it forbidden to publish and distribute content that is considered to be extremist. Thus, independent media can be labeled as extremists and publicists and journalists can be sentenced to long prison terms.

But it is not only risky to work as an independent journalist in Belarus, it is also dangerous to read their reports. Anyone who, for example, follows an extremist-labeled Telegram- or Youtube-channel risks imprisonment.

– Any media may be labeled extremist and the authorities do not need a court decision to do so. Police and security services can do this by themselves and they do not always tell the reason for it. Being labeled an extremist media means that everyone who in any way actively participates or contributes to it is considered a criminal, says a journalist who, for security reasons, wants to remain anonymous. 

Currently 28 journalists and media representatives are imprisoned in Belarus (april 2022). Several of those previously arrested testify to difficult conditions, such as overcrowded cells and mental and physical abuse. 

One early morning on May 12, 2021, photographer and journalist Tanya Kapitonova covers a demonstration in central Minsk. A group of women dressed in symbolically white clothes and with white flowers in their hands have gathered in the square Kamaroŭski Market where 200 women, just over a year earlier, joined a manifestation against the violence of the regime.

– The protests had lasted for nine months, as long as it takes for a woman to go through a pregnancy and give birth to a child. It was such a symbolic date, says Tanya Kapitonova.

26

That many journalists are imprisoned in Belarus at the moment.

Source: RSF

Tanya Kapitonova covers the event and takes several photographs. Then she returns home to write her article.

The next day there is a knock on the door.

– There were five men dressed as civilians. They did not say their names or who they were. They just grabbed me and took me to the police station, says Tanya Kapitonova. 

At the police station, Tanya Kapitonova is first put alone in a cold, empty room. Then the interrogators come and pick her up.

– For two, three hours, I was interrogated by three men. They tried to find out if I knew the women at the demonstration and when they understood that I didn’t know them, they started asking for contact information for my editors instead. I didn’t say anything and after three hours they said: Okay, get rid of her. Next day there was a trial on Skype.

A witness who, during the trial, is sitting in the same room as Tanya, claims that he saw her participate in the demonstration and that she wore white clothes and had flowers like the other protesters.

In spite of her denial of having participated in the demonstration, Tanya is sentenced to ten days in prison.

– We were 16 people in a cell intended for two. There were no mattresses, no hygiene products, they did not want to give us the things that our relatives brought with them to us. So for ten days I lived a very ascetic life.

I came here to Warsaw only with a small backpack. I didn’t even bring my computer, my camera or my hard drives because it was like a symbol of my return. I will return.

Journalist and photographer Tanya Kapitonova lives in exile in Warsaw, Poland.
Maryna Zolotova, editor-in-chief of the now extremist-classified news site TUT.by, was detained in Belarus.

There are not many independent journalists still working in Belarus, but they do exist. Exactly how many is hard to know as quite a few have gone underground and write anonymously. Some can continue openly but no longer report on topics that may provoke the regime or criticize those in power.

–  All criticism can be regarded as extremism, even a small chat online, and it creates great problems for journalists who would like to speak up. The journalists working from inside the country have this situation of constant pressure. Sometimes they avoid reporting from certain events where they can be taken into custody. So unfortunately there are few voices from within the country that are heard but far from all are silent, says a journalist who wants to remain anonymous.

The journalists who remain in the country are forced to endure raids, arbitrary arrests, threats and violence from the security police. They also live with a constant fear that they or their loved ones will be subjected to reprisals because of their reporting. Many Belarusian journalists therefore see no other solution than leaving the country.

That day the police came to practically all my colleagues from Belsat in different cities around Belarus. I understood that it was a matter of hours, maybe less before they would come to me. Suddenly it became so clear that it was not a bad dream. It was for real. I took some clothes, my daughter’s passport and my own later on and we left the country. We traveled for two days in a row. The journey was extremely tough.

The journalist Maria Gritz works for Belsat TV, classified as extremist. She lived in exile in Ukraine but due to the war she has been forced to flee again, this time to Poland.

LIFE IN EXILE – CHALLENGES AND POSSIBILITIES

What is the situation like for the independent journalists who have left Belarus and sought refuge in other countries? Where are they? What are the challenges, and how is journalism affected by the geographical distance?

Most of the 300 journalists who have left Belarus have settled in countries bordering their own. Most of them went to Poland, Ukraine and Lithuania – countries bordering Belarus. At the same time, the war in Ukraine has forced many journalists who had settled there to flee once again.

POLAND 38,4% (56 JOURNALISTS)

UKRAINE 22,6% (33)

LITHUANIA 15,8% (23)

GEORGIA 13% (19)

LATVIA 0,7 (1)

CZECH REPUBLIC 0,7 (1)

OTHER COUNTRIES 8,9% (13)

And life in exile is far from easy, according to a survey conducted by the Belarusian Association of Journalists (BAJ) between October and November 2021 among members of BAJ forced to a life in exile. A total of 140 people answered the survey. 

Challenges

 • Legalization in the country of residence 52.1% 
 • Searching for housing 26.4% 
 • Finding premises for work 10% 
 • Job search 39.3% 
 • Finding opportunities for medical care and rehabilitation 37.9% 
 • Seeking psychological help 20.7% 
 • Search for family relocation opportunities 17.9% 
 • Search for a circle of colleagues and like-minded people 35.7% 
 • Improvement of the language level in the host country 53.6% 
 • Search for educational institutions for children 11.4% 

  Source: Belarusian Association of Journalists.

I worked as a photographer for twenty years. In Belarus I had a name, I was famous. Even if I lost my job at the editorial office where I worked, I would easy get a job elsewhere. Abroad, it is an impossible situation and an impossible task to find a job for the competition is so great.

Vadim Zamirovski was forced to give up his job as a photographer after leaving Belarus.

EARNING ONES LIVING

According to a survey by the Belarusian Association of Journalists one of the challenges for journalists in exile is earning a living in the new country. 39 percent of the respondents listed job seeking as a major challenge. Likewise, the lack of a stable income. 

The journalists often have to support not only themselves, but also the family in exile or in Belarus. The cost of living is rising as journalists have to restart from scratch.

– People here rent out their apartments unfurnished, so you have to buy everything and it is very expensive. The first night in our rental apartment, my daughter and I had no duvets when we went to sleep. Just my daughter’s little blanket. I was crying all night long because I felt like the most horrible mother in the world because this had been my choice. To put us in this situation, says Maria Gritz, who first lived in exile in Ukraine but was forced to flee again when the war broke out. She now lives in Warsaw, Poland. 

The difficult financial situation means that journalists may initially be dependent on financial support, not least to finance new projects. But even if there is support to be had, not everyone knows how to apply for them.

–  Most of these people are used to working in the newsroom and having an editor. To start a project on their own is not that easy for everyone. Even if there are possibilities to get access to financing you still have to go through all this paperwork and these are journalists and photographers who may never have done anything like this before. It is a completely new skill you have to learn and not everyone can do it, says Anton Trafimovich, an exile journalist in Warsaw, Poland. 

The application process can also involve a security risk.

–  First of all, few journalists know that the support exists, and secondly, some are scared that the administrative procedure will involve people from their home country who might get into trouble, or that the channels used for communication are not secure or that information will leak, says a journalist who wishes to remain anonymous. 

Some of the journalists may continue to work for the Belarusian media that have moved their newsrooms abroad and for a Belarusian audience. Some journalists are still employed while others enter freelance life.

Tanya Kapitonova, who now lives in Warsaw in Poland, can continue to work for her newsroom from a distance, but now she has new tasks.

–  In Belarus, I was creating content. Now I work as an editor and a proofreader. I read all the texts on our website, correct errors and I produce some material for the web. So I do not create anything myself so it feels a bit unusual. I miss the feeling of creating. But at the same time, it is fantastic not to have to worry about being arrested for doing my job, says Tanya Kapitonova.

And not everyone can continue to work as journalists in exile. Things like increased competition in a new labor market, language barriers, none or a limited social network and the fact that the editorial office you worked for has been forced to close down contributes to the difficulty to continue working as a journalist in exile

Photographers and photojournalists are most vulnerable because they – unlike their writing colleagues – find it difficult to report on their home country from a distance. Some of them therefore have to change their profession.

–  I can‘t go out and take photos, cover or make a report about Belarus when I am in Kyiv, says Vadim Zamirovski, who previously worked as a photographer in Minsk.

After many attempts to find a job as a photojournalist in Ukraine, where he moved after leaving Belarus, Vadim Zamirovski was forced to change his career and is now studying to become a motion designer.

–  Despite the fact that I have many friends here in Kyiv and that I have tried in every possible way to find a job, I finally had to give up. I loved my job as a photographer. It’s not just a profession but a lifestyle, so for me it was emotionally difficult to change careers. But I have a family. I have a child to support, he says.

Vadim Zamirovski is one of the Belarusian journalists who sought refuge in Ukraine and has been forced to relocate due to the war. Vadim Zamirovski now lives in Vilnius, Litauen.

There are no statistics on how many exile journalists who have left the profession, but it is clear that there will be consequences since the situation in Belarus risks being under-monitored if the number of independent journalists decreases.

39 %

of respondents in the survey listed job seeking as a challenge.

RESIDENCE PERMIT

The most important thing is to be able to stay legally in a country. It is the basic thing for being able to live a normal life.

Vadim Zamirovski, exile journalist in Lituania.

52 percent of the participants in the Belarusian Association of Journalists’ survey from October 2021, stated that the process of visas and residence permits was a big challenge in going into exile.

– It was easier for me to get a residence permit in Poland because, like many other Belarusians, I have Polish roots. It is an advantage that a person with a Polish background can invoke, and that made it easier to get a residence permit, says Ruslan Kulevich, exile journalist in Poland.

Many exile journalists, who need to leave Belarus quickly choose to go to countries where Belarusian citizens do not need a visa and can apply for a residence permit later on. Different visa requirements apply in different countries. In Georgia, for instance, you can stay for a whole year without a visa, in Lithuania a visa is required from day one and in Ukraine a Belarusian citizen can stay for 180 days, after which he or she must leave the country for the same number of days. 

Vadim Zamirovski believes that one should make it easier for the refugees from Belarus and share his experiences:

–  I had a problem in Ukraine because I did not have an original letter from my editor which showed that I, as a journalist, applied for a residence permit. Since my editor was imprisoned in Belarus, she could not give it to me and I only had a digital copy. The Migration Agency did not want to accept it, says Vadim Zamirovski and continues:

–  They did nothing wrong legally, but if you want to help Belarusian refugees, you have to be able to look past these trivialities and understand that the situation is unique.

Also cumbersome bureaucracy, language confusion, lack of information on which routines there are to apply for visa and residence permits can complicate and prolong the asylum process.

Several of the journalists testify that the asylum process creates an anxiety that takes time and effort and leaves no space to handle other practical matters that need to be addressed. It also becomes a mental obstacle in the process of integrating in a new country.

– On paper it is quite easy to get protection if you come to Ukraine, as it is a visa-free country, but in reality it is far more complicated. If you have not your legal status settled, you can not think seriously about working, says a journalist who wishes to remain anonymous. 

52 %

of the respondents in the survey thought that the process of visas and residence permits was a challenge.

It was no coincidence that I moved here but a thoroughly considered decision. This city reminds me a lot of my hometown. Many Belarusians live here and since I have Polish roots, I know a little Polish. I understand and can make myself understood so I manage.

Ruslan Kulevich, exile journalist in Poland.

LANGUAGE

Belarus has two official languages: Belarusian and Russian. Polish and Ukrainian are also spoken in the country. This may be one reason why exile journalists choose to settle in Ukraine, where a large part of the population speaks Russian, and in Poland. 

At the same time, exile journalists state that language confusion leads to problems in the new country. 54 percent of the respondents in the Belarus Association of Journalists’s survey found it difficult to learn a new language or to improve existing language skills to a level that works.

Limited language skills may exclude journalists from the labor market. If they can´t speak English either the opportunities for cooperation with international employers will also be limited, says Ruslan Kulevich, exile journalist in Poland.

–  You have to know how to speak English. In Lithuania, you manage in Russian. In Poland, those who come from Belarus and can speak Belarusian may be able to get along in Polish as the languages are closely related. But you can go no further without language skills. Germany, Sweden and other countries are not an option to those who don’t speak English. All doors are closed if you cannot communicate, he says.

54 %

Of respondents in the survey thought that language is a challenge.

THREATS

.

After the plane with the blogger Raman Pratasevich was forced to make an emergency landing in Belarus, we have become much more wary in matters of personal safety.  We don´t reveal where we live and stuff like that. You can easily get here by car and grab a person, put him in the trunk and leave the country without anyone noticing. So we are cautious.

Ruslan Kulevich, exile journalist in Poland.

Several of the journalists interviewed in this report state that they feel safer and more free in their professional role in exile. Some feel that they can now publish their texts – even those critical of the regime – without fear of reprisals.

Throughout my career, I have written what I want so I try not to censor myself. If I want to be critical, I am. That’s how it is. Here in Warsaw, I do not think, like some others, that I should be afraid. If I were sitting here being afraid, what then would the people of Belarus do? That’s the main rule of my job, to call things by their proper names.

Journalist Zmicier Mickiewicz, at Belsat TV, on the field.

Others are more wary about what they write.

– I publish articles without my name and most journalists who work for independent media do that. So in this way, I feel safe myself. But at the same time we have to think carefully about what we write because two of our colleagues are in jail. If the police can´t take revenge on us, they can take their revenge on our colleagues instead, says Natallia Lubneuskaja, exile journalist in Lithuania.

It happens that the security police pays a visit to the journalists’ family members in Belarus, threatens them and forces them to endure raids. The fear that the family in Belarus could get into trouble can lead to self-censorship, says Anton Trafimovich, who is now in Warsaw, Poland.

– I haven’t thought about this until recently when I heard about a guy who was an anarchist in Belarus and who then left for Poland. Some time ago, his mother was detained in Belarus because she had raised a bad son and that this was her own fault. All of us journalists immediately felt: “Help, we still have our families in Belarus. Should we now start thinking about what we write and say? ”, says Anton Trafimovich.

And going into exile is far from a guarantee of security. That is totally clear, given the present situation. While producing this report the security situation in Europe has changed drastically, due to Putins ongoing invasion of Ukraine. On February 24, 2022, President Vladimir Puti carries out a full-scale invasion of the neighboring country – a country where many Belarusian journalists have sought refuge. We receive regular reports on cities that are shelled with rocket fire, on rising death tolls and on people fleeing their homes. The anxiety and fear among the Belarusian journalists in Ukraine is great. Three of those interviewed for the report have fled to Lithuania and Poland.

– Belarusian journalists share the same high security risk as their Ukrainian colleagues. Some journalists have fled to western Ukraine, others have left the country. It is a very dramatic situation, says a journalist who wishes to remain anonymous.

Since the escalating repression in Belarus in August 2020, security concerns within the Belarusian journalist corps have increased, both among individual journalists and among the independent newsrooms that have survived. 

Above all, the editorial staff invests in educating their journalists in digital security, says exile journalist Aliaksandra Dynko, who first lived in exile in Ukraine but had to flee again.

–  When the Internet was blocked and shutdown for three days in Belarus, everyone learned how to use VPN. But now we need to explain to people how to use other digital tools in order to keep and access information they want and to protect themselves. It was not an obligation of the media before but now I think we have to do this for our audience to keep their trust.

Photo: Tanya Kapitonova.

DIVIDED FAMILIES

Belarus is no longer a story about a place but a story about people. Belarus is now everywhere because we Belarusians are everywhere.

Maria Gritz, exile journalist in Poland.

Life in exile can mean that families split up, either in the short or long term, which several of the interviewed journalists highlight as a problem. It’s not always economically possible for the whole family to join the journalist in exile. 

If the exile journalist, furthermore, is the one who carries the main responsibility for supporting the family, financial problems also arise when he or she moves, for in the beginning the journalist usually has no or little income. 

According to the survey conducted by the Belarusian Association of Journalists, 18 percent of the respondents said that finding ways to family relocation was a challenge. The fact that the family remains in Belarus entails a risk that they will be subjected to threats, extortion and retaliation, which could lead to self-censorship by the exiled journalist.

– My husband was very worried when my daughter and I left Belarus. He did not know where we were and during our journey I had no way of connecting with him. You should not contact your family when leaving the country as they can be detained. They can use your family to blackmail you to go back, says Maria Gritz.

18 %

of the respondents in the survey stated that finding ways to family relocation was a big challenge.

The greatest problem is being deprived of a daily context. Not being able to interact and meet the people who live in your own country, not being able to soak up the atmosphere, what is going on, what people are talking about. It creates some kind of artificial situation where you are alienated from reality. It is very difficult to work outside a context.

Journalist Iryna Arakhovskaya lives in exile in Warsaw, Poland.

CONTEXT

Several of the interviewed journalists say that it feels as if they have been deprived of a context. Some feel isolated, especially those who have left Belarus on their own and do not have their family or an editorial office to support them. They experience that it can be difficult to find a social context. 36 percent of those interviewed in the Belarusian Association of Journalists’ (BAJ) survey finds this challenging. 

One of them is journalist Anton Trafimovich, who lives and works as a freelance journalist in the Polish capital Warsaw.

– What I lack here is the spirit of the newsrooms in Belarus. Because many newsrooms were raided and no longer exist, journalists come here on their own. And even if there is a network of journalists here, you are still on your own. There is a lack of a professional community, and thus support, he says. 

In several of the countries where Belarusian journalists move, such as Poland and Lithuania, there is a large proportion of immigrant Belarusians, but despite this it can be difficult to find a place to meet other exile journalists, especially if you work as a freelance.

According to journalist Hanna Liubakova, who lives in Vilnius, Lithuania, such a context is a must to be able to settle in a new place and to establish collaborations.

– It would be good if there were some kind of media hubs for journalists where we could work, exchange information and create something together. It could lead to collaborations and make us stronger. Even though our newsrooms have been destroyed, we can still do something together, create new projects, says Hanna Liubakova.

36 %

Of the respondents in the survey consider the lack of a journalistic context as a challenge.

I think all Belarusians, especially journalists, are still experiencing trauma. It is hard to reset yourself even if you went abroad. We still dream about the protests, about the beating, about the police… We are still in the middle of this fight. That’s what makes it so hard, I think.

Anton Trafimovich at his home office in Warsaw, Poland.

TRAUMA AND GUILT

Many exiled journalists suffer from physical and mental trauma, both as a result of having worked as journalists in Belarus with all that it can entail in terms of abuse, threats and arrests, and as a result of fleeing their homeland.

Many times, journalists have to leave the country in a hurry due to an increased threat, fear of reprisals or because they risk being prosecuted – just because they have done their job.

– The most difficult thing is when journalists have to leave Belarus very quickly. Just leave everything behind, with a small bag, not knowing where to go. These people are the ones who are the most vulnerable now. They burn out. So, the need for psychological help is probably the most important thing for everyone right now. They need help and support, and the support must be continuous, not just something they get from time to time, for the crisis is still going on, says a journalist, who wishes to remain anonymous.

Another aspect of the flight is that many journalists find it difficult to accept that they have been forced into exile, says Anton Trafimovich.

– I think there is a huge psychological issue in relocation because it’s hard to realize that you yourself are a refugee. For instance, I met a friend who is a photojournalist and who came to Warsaw a few months ago. She can hardly work or do anything because the only thing she thinks about is that she wants to return to Belarus. She is really frustrated and doesn‘t like her status as a refugee. As for myself and my wife we had a completely different strategy. We moved to Poland, without setting any deadlines or milestones, and we will just live here until we get a clear signal that it is safe to return, he says.

Others don‘t want to see themselves as exiled but consider the move a temporary one.

– I stayed in a hotel for several months because I didn‘t want to look for an apartment. I kind of refused to start living anywhere else. My home is in Belarus. This is my country. And realizing that you cannot go back, that you cannot see your mom or the forest from your window… It is very painful, says exile journalist Hanna Liubakova, who lives in Vilnius, Lithuania.

38 %

of respondents in the survey considered it difficult to find opportunities for medical care. 21 percent think it is a challenge to find psychological help.

Journalist Hanna Liubakova at her workplace in Vilnius, Litauen where she lives in exile.

Several journalists also describe that they feel powerless facing the development in Belarus and guilt for leaving the country and their colleagues behind, something that consumes them. Exile journalist Tanya Kapitonova punished herself for a long time for having fled.

– I asked myself every day: Why did I leave? Was it because of paranoia or intuition? That was the most difficult thing for me. But finally, I understood that I should not victimize myself because it wouldn’t make anything better for me or my work. 

Tanya Kapitonova felt that by leaving Belarus, she let her colleagues down and the fear of reprisals makes her, despite her being in Poland, afraid of being as critical as she would like.

– I try not to be this hero at the front line, the one who reveals the truth and is ready to do anything, because I can’t. I would like to say something but I’m not ready. I find myself in a situation where my voice is stolen once more.This constant feeling that I can do more but can’t manage it, it destroys me, says Tanya Kapitonova.

It is clear that the journalist’s experiences are leaving traces, both physically and mentally, and they are seeking medical and psychological help in exile to be able to move on.

At the same time, 38 percent of the respondents in the Belarusian Association of Journalists´ (BAJ) survey consider it difficult to find opportunities for medical care and rehabilitation, and 21 percent think it is a challenge to find psychological help.

Another important thing that they highlight is the opportunity to take a break from the, in many cases, heavy responsibility of everyday life in exile and gain strength to be able to continue working. This type of retreat for both exile journalists and those in Belarus is something that the Belarusian Association of Journalists has arranged.

– We photojournalists had a very nice experience at a residence for photographers near the Baltic Sea in Poland. For two days we worked on our photo archives and created new projects. I remember that it gave us strength, to breathe fresh air and look at the sea, and that it was very inspiring, says Tanya Kapitonova.

We do not have access to the field. We can not see what is happening with our own eyes, which was the very essence of my job when I worked in Belarus. It was my principle to be out in the field and talk to people in person and just write things that I myself witnessed. Now it’s impossible.

Aliaksandra Dynko first lived in exile in Kyiv, Ukraine but has been forced to flee once more.

JOURNALISM IN EXILE – ANONYMITY, TRUST AND INNOVATION

President Aleksandr Lukashenko’s systematic crackdown on independent journalists  Belarus has created a new, more or less thoroughly digital media landscape and new conditions for independent journalists to report on their homeland – both in Belarus and in exile.

This also affects the journalistic product: more anonymous sources, difficulties in verifying information, self-censorship and less journalistic transparency due to an increased need for source protection, are some of the changes highlighted by the exile journalists. But after all, journalists manage to get around this and find new, innovative solutions to cover their homeland. An evolving media landscape requires new strategies, says exile journalist Zmicier Mickiewicz, who lives in Warsaw, Poland.

– At the moment, the main instrument for democracy is the encrypted app Telegram, which makes it possible not only to disseminate but also to share and obtain information anonymously without leaving a trace. So it’s very easy for people to send data. You can take a picture, send it and Telegram kills all metadata. Even if the police take your phone, it is impossible to find out who sent the picture. That’s how it works.

Many exile journalists continue to work for the Belarusian media and for a Belarusian audience. These are the media that had the opportunity and the finances to move their newsrooms abroad. But the conditions for reporting on Belarus from a distance are different.

The biggest change, of course, is that exile journalists cannot cover what is happening from the ground in Belarus. They therefore work closely with their colleagues who are still in the country and with their readers who send pictures, videos and updates via encrypted apps. In this way, a type of citizen journalism has taken shape in Belarus, says Zmicier Mickiewicz.

– The best journalists are still in the country. Everyone who has a smartphone with a camera in a way can be a journalist, so it is impossible to hide anything.

But delivering information to independent media is far from safe. As a subscriber to a Telegram channel linked to one of the media, branded as extremist by the authorities, you can be sentenced to imprisonment for up to seven years. And the stronger the pressure is from the authorities, the more journalists and the belarusian people have to know about cyber security.

Despite the risks, the audience continues to provide information and support independent media, says Aliaksandra Dynko.

– Some weeks ago, our Telegram channel was hacked by the special forces in Belarus. It was violently hacked because they arrested one of the administrators of the account and it was in control of the special forces for ten minutes. They managed to put out an announcement to the audience saying they know who subscribed to the channel and that they would be punished. When we later gained control of the account, we had lost less than five percent of our audience, she says.

According to Aliaksandra Dynko this proves that the people of Belarus have more confidence in independent media now than ever before.

– It means a lot to me because I understand that despite the risk of repression, arrests and other consequences people continue to subscribe to extremist-branded media. This means that our work means a lot to our audience and that we must continue.

In general, it is not as risky for exiled Belarusians to give interviews to independent media as for those who live in the country, which is why journalists often talk to Belarusian experts, commentators and the opposition abroad, says Anton Trafimovich.

– There is a category of people who are not afraid to give comments. For instance, relatives of political prisoners who are already in the spotlight and who feel that they have nothing to lose. There are also some experts in Belarus who may consider talking as well, but I don´t know. I think it’s only a matter of time before they might be detained.

But the fear of retaliation has consequences. Aliaksandra Dynko describes it as journalism having entered ”an anonymous era”.

– This is, in many ways, an era of anonymity, since people are afraid to communicate with extremist media. Even experts are afraid to talk to us, since Belarusian authorities see those who work with analysis as a particular threat. It is also an anonymous era in the sense that journalists – for various reasons – fear that their families in Belarus will be prosecuted, she says.

As the journalists’ families in many cases remain in Belarus, there is an indirect threat even though the journalist is in safety in another country. This can lead to self-censorship. The journalist may prefer to opt out of subjects that could provoke Belarusian authorities or they could publish articles anonymously rather than risk exposing the family to potential danger. This also affects the journalistic product.

– All criticism can be considered extremism. Even a small chat can be seen as an extremist group. It creates major problems for those journalists who want to make their voices heard and raise certain social or political issues or report on political events, says one journalist, who wishes to remain anonymous.

At this time when exile journalists are dependent on secondary information, fact checking is being put to the test – now more than ever before. And there are those who exploit that vulnerability for their own purposes, says Aliaksandra Dynko.

– There were cases where Belarusian security services, or even other enthusiasts, have produced lots of fake news trying to make independent media reporting on them. We have to put much more effort into finding out if the information we receive is true or not.

This puts higher demands on the editorial staff in the form of time, knowledge and resources. 

– We go through a lot of training on how to increase our fact checking-skills and we use many different tools. We make fact-checks on our videos and photos via metadata trying to understand whether they are true or not. We also check all the news we collect via social media and networks. We need to confirm the information with several other sources. It takes a lot more time but we need to do this in order to maintain the trust we have from our audience, says Aliaksandra Dynko.

Even if the journalists find ways to continue reporting on their home country, there are certain stories and topics that might end up in media-shadow, says Natallia Lubneuskaja.

We have our audience in Belarus who help us with some photos or who can talk to us and to tell what has happened. So it’s a great help for us abroad. Yes. And maybe because of covid, even a year before, we make a lot of interviews online because it wasn’t safe to meet in life. Yes. So now it’s not a problem to make an interview online because people, it’s not something new, it’s OK for them and almost everyone have Telegram or Zoom and maybe it’s the one plus of covid for this situation that we learned how to do the articles without meeting in life. Mm-Hmm. So but the problem, of course, that we can’t write about some themes, some topics, because if we were in the city or in the country we can go to a place or something else and to see if it is the truth of what we heard, or not. Now sometimes it’s difficult, even with the help of audience, so we are to … Well we are not to do some topics because we’re not sure that the news we hold are objective and the truth. Mm-Hmm. [178.1s]

– We have our audience in Belarus who can tell us what is happening and it is a great help for us abroad. Because of covid, we already did a lot of interviews online, since it wasn´t safe to meet irl, so this is not a problem now. Almost everyone has Telegram or Zoom and we have learned how to write articles without meeting face to face. But the problem is that we can´t write about certain topics because we are not there. It is difficult, especially if it is something very local, in a city where we do not have as large an audience. We can’t report on certain topics since we’re not sure what is objective and true, says Natallia Lubneuskaja and continues:

– Now that people are afraid to talk to independent media, we also have fewer stories about people. Not about politics, but about life and things like that. People are afraid that the attention would be bad for them.

Despite this, journalists continue to work to ensure that the voices from within Belarus are not silenced. It is our job to make sure that they have all the prerequisites they need to do their job.

13

That many media channels were branded extremist in Belarus in 2021.

Journalists demonstrate in solidarity with the arrested reporters, September 3, 2020 in Minsk. Photo: Violetta Savchits.

THE RIGHT TO INFORMATION

The situation shows that journalists can and will continue to work. You can imprison us, you can block all our sites. We will create new ones. We will move and continue working. We are like the phoenix, we‘ll be born again.

Hanna Liubakova, exile journalist in Vilnius, Lithuania.

Before the election in August 2020, according to the Belarusian Association of Journalists, there were about 4 000 journalists and media representatives in Belarus – a country with a population of just over 9.4 million. This can be compared with Sweden, which in 2019 had just over 10 300 journalists on a population of just over 10.4 million. In addition, 2 000 of these 4 000 belarusian journalists were employed by state-controlled media, 1 300 are independent and members of BAJ. 

The Belarusian independent journalists corps has a major responsibility in providing the people of Belarus with impartial, independent information.

Since the repression escalated in the summer of 2020, at least 300 of these 2 000 independent journalists have left Belarus. They have left their homeland, their colleagues and families due to threats, censorship, arbitrary arrests, torture, extrajudicial prosecutions and violence.

This is a very dangerous development.

Working as an independent journalist in Belarus today is very difficult. There are those who continue to fight for free speech – putting their own and their families’ lives at risk. The harder Lukashenko’s snare is tightened on the local journalist corps, the greater the journalists’ determination to continue doing their jobs seems to become. Against all odds, they are finding ways to guard Belarus and we need to do everything we can to support them.

Belarusian journalists face major challenges, even in exile. Since the outbreak of the war in Ukraine, after this report was initiated, Aliaksandra Dynko, Maria Gritz and Vadim Zamirovski, have been forced to flee once more. Again, they need to restart. This is partly about dealing with practical tasks such as housing, residence permits and looking for work opportunities. To rebuild their lives again, from scratch. It is also about processing eventual psychological trauma from the escape and physical trauma that might have arisen after assault, torture and detains in Belarus. 

Not all journalists leaving Belarus can continue to work as journalists. Some switch to combining their journalistic activities with other types of assignments. Others are forced to retrain and change careers. This is also a dangerous development.

If Belarusian journalists leave their profession, we will not only lose talented colleagues, we will also lose the opportunity for transparency. Silenced journalists and media put not only everyone’s right to free and independent news coverage out of play, but it also weakens democracy. When the spotlight falls on the one who abuses their power, the pressure increases and we can make demands. When journalists are prevented from doing their job, this becomes very difficult.

That those in power crack down on independent journalism in order to stifle it is unfortunately nothing new. It is an effective strategy to take control and silence both the people, those who are critical against the regime and the opposition. There is little indication that President Alexander Lukashenko’s grip on Belarus will be released. Rather the opposite. Let us therefore do everything we can so that Belarusian journalists can continue to do their job. Only then, will we increase the pressure on the regime, only then can we make demands. 

In Belarus, the struggle for freedom is very visible. It is embodied in the massive protests that swept across the country during the summer of 2020. It is embodied in all the encrypted Telegram messages with information, videos and photos that the Belarusian people send to the reporters of the independent media. It is embodied in the journalists striving to continuously and tirelessly enlighten us about the situation in Belarus, in all ways accessible and from all over the world.  

Article 19 of the UN Universal Declaration of Human Rights reads:

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.” 

Freedom of expression is a human right. Freedom of opinion is a human right. Also independent, impartial information should be a human right. Therefore, we must ensure that the independent journalists can continue to report on Belarus – both within the country and in exile. We must never allow that Belarusian journalists are silenced.

Siri Hill, board member Reporters Without Borders Sweden.

Photo: Violetta Savchits.

EPILOGUE

2021 The Year of The Defeat of the Media, forced relocation and Rising of Journalism from the Ashes

Last year the independent media in Belarus faced unprecedented repression. As a result of hundreds of searches and dozens of criminal cases, the majority of independent media outlets were smashed and closed. Over three dozen of our colleagues were forced into captivity and around 300 journalists had to leave Belarus.

Leading independent publications in the country have been declared extremist. This means that one can get a prison sentence simply for cooperation with the media and even for sharing a link with friends and family. The past year is best illustrated by the door to Radio Liberty’s   office in Minsk, that was blown up by security forces during a search on the 16th of July 2021. Three of the paper’s staff are now in captivity and approximately another 23 journalists too.

But even after such a devastating campaign independent media have found the strength to resume their work. Hundreds of journalists, fleeing criminal prosecution, have gone abroad to restart their media outlets. Without the arrested editors. In difficult conditions and without access to the scene. With destroyed financial models and with physically and psychologically damaged reporters.

But Belarusian journalism lives on. Today it is published from Minsk, Warsaw, Vilnius, Tbilisi and many other cities and countries. People who have lost their home and have had to rebuild their lives. Yet they make heroic efforts to create truthful journalism of high quality and bring it to their audience despite bans and blockades.

We continue to believe that all this is not in vain and that one day we will be able to return to our homes. Unlike the security forces journalists do not use guns, handcuffs, stun guns or rubber truncheons. Our main strength is the truth and solidarity.

With deep respect and gratitude,

Barys Haretski, BAJ Deputy Chairman.

REPORTS WITHOUT BORDERS SWEDEN’S RECOMMENDATIONS

TO THE AUTHORITIES:

TO ORGANISATIONS:

THE JOURNALISTS WISHES:

PERSONS INTERVIEWED FOR THIS REPORT:

Iryna Arakhovskaya, freelance journalist.

Aliaksandra Dynko, correspondent/Radio Liberty.

Maria Gritz, reporter Belsat News.

Tanya Kapitonova, photographer and journalist.

Ruslan Kulevich, journalist.

Hanna Liubakova, journalist and expert, Atlantic Council.

Natallia Lubneuskaja, reporter at newspaper Nasha Niva.

Zmicier Mickiewicz, reporter, Belsat TV.

Anton Trafimovich, freelance journalist

Alexander Yaroshevich, investigative journalist at Belsat TV.

Vadim Zamirovski, photojournalist.

Anonymous journalist.


Pictures in the report: Violetta Savchits och Tanya Kapitonova.


SOURCES