Mottagare av RSF:s pressfrihetspris övervakas av colombianska staten

Den hotade journalisten Claudia Julieta Duque övervakas av samma myndighet som är satt att skydda henne. Det har hon, i samarbete med Reportrar utan gränsers partnerorgansiation, i Colombia, Fundación para la libertad de prensa (FLIP) avslöjat.

En del av den colombianska statens arbete med att skydda hotade journalister består i att ge journalisterna tillgång till specialbyggda bilar med bland annat skottsäkra rutor. Den ansvariga myndigheten, Enheten för nationellt skydd (UNP) förser också bilarna med GPS-system för att veta exakt var bilarna finns, vilket öppnar för övervakning av journalisterna.

– En dag fick min familj flera hot via telefon gällande ett besök jag skulle göra den dagen, trots att ingen visste att jag skulle besöka dem. Jag hade inte sagt något om besöket till någon, inte ens till min familj. De enda som kan veta var jag var är UNP, via sitt övervakningssystem, säger Claudia Julieta Duque.

Enligt FLIP har det colombianska inrikesministeriet olagligt samlat in data från det GPS-system som installerats i Claudia Julieta Duques bil. Den dokumenterade övervakningen ska ha skett, utan att hon tillfrågats eller informerats, mellan februari och augusti i år.

– FLIP har tillgång till mer än 25 000 loggar som samlats in av UNP under sex månader. Dessa loggar visar exakt var hon befunnit sig. Övervakningen är permanent och detaljerad och utförs ibland var 15:e eller 30:e sekund, säger Jonathan Bock, generalsekreterare för FLIP.

UNP kan via liknande system ha övervakat andra hotade journalister. De kan även ha övervakat hotade människorättsförsvarare, som de också är satta att skydda.

– Tyvärr visar mycket lite på att den colombianska staten, fredsavtalet 2016 till trots, tagit hoten mot pressfriheten och landets journalister på allvar. Snarare visar oviljan att ta på sig ansvar för övergrepp och göra upp med det förflutna att hoten mot journalister försämrats de senaste åren, säger Erik Halkjaer, ordförande för Reportrar utan gränser Sverige.

Claudia Julieta Duque och hennes dotter blev måltavlor för attacker av den numera nedlagda säkerhetspolisen DAS sedan hon började utreda mordet på komikern Jaime Garzón 1999. Claudia Julieta Duque tvingades bland annat fly landet vid ett flertal tillfällen efter att ha avslöjat att statliga tjänstemän samarbetade med den paramilitära gruppen AUC i det högprofilerade mordet.

Reportrar utan gränser Sverige gav 2010 sitt pressfrihetspris till Claudia Julieta Duque på grund av ”sitt mod att trots hot och förföljelse söka och berätta sanningen om korruption och maktfullkomlighet i sitt hemland Colombia.” I augusti förra året dömdes den colombianska staten skyldig till övergrepp på Claudia Julieta Duque i en uppmärksammad dom.

Nyligen dömdes också den colombianska staten, av den interamerikanska domstolen mänskliga rättigheter, för tortyr, kidnappning och våldtäkt av en annan journalist, Julieta Bedoya Lima.

Colombia rankas på plats 134 av 180 i Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex.

Bild: FLIP.