Projekt Svea Barents

RSF Sverige och UWEC Work Group samarbetar i ett pilotprojekt om miljökonsekvenserna av Rysslands invasion av Ukraina.

I ett samarbete mellan Reportrar utan gränser, RSF Sverige, och Ukraine War Environmental Consequences Work Group, UWEC, genomför RSF ett pilotprojekt med en serie webinarier på temat miljöskador orsakade av Rysslands krig i Ukraina. Webinarierna vänder sig främst till journalister i EECCA (Östeuropa, Kaukasus och Centralasien) och genomförs med stöd från Svea Green Foundation.

I en serie om åtta webinarier föreläser UWEC och inbjudna experter om vilken påverkan det ryska kriget i Ukraina har på klimat och miljö. Seminarierna tar bland annat upp hur journalister kan verifiera information om miljöpåverkan i samband med stridsoperationer, samt vilka verktyg journalister kan använda för att analysera sådan information.

– Samarbetet med Reportrar utan gränser Sverige, gör det möjligt för oss att anordna offentliga evenemang (webinarier) på temat miljö- och klimatpåverkan från kriget i Ukraina, vilket gör denna information och analys mer tillgänglig. I vårt arbete får vi många förfrågningar från media och genom att göra samtal och diskussioner offentliga kan vi nå ut bredare och göra miljöskador orsakade av Rysslands krig i Ukraina mer synliga, säger Angelina Davydova, miljö- och klimatjournalist samt expert och medredaktör i UWEC Work Group.

Under det första webinariet som ägde rum 29 april 2023 föreläste UWECs arbetsgruppsexperter Oleksii Vasyliuk och Eugene Simonov om hur kriget drabbar miljön med konsekvenser som kemiska föroreningar och skador på ekosystem och biologisk mångfald. I webinariet avhandlades även ämnet tillförlitliga och verifierbara informationskällor, fejkade nyheter och krigets inverkan på internationellt samarbete inom miljö- och klimatskydd. Man tog också upp de viktigaste scenarierna och vägarna framåt för Ukarianas pågående gröna återuppbyggnad. 

 – Vi är glada över att  kunna genomföra detta pilotprojekt. Vårt arbete bygger uteslutande på bidrag från organisationer, företag och privatpersoner. Utan pengar från Svea Green Foundation hade vi inte kunnat starta det här projektet, säger Katarina Carlsson, verksamhetsledare på Reportrar utan gränser.

 – Vi är oerhört glada att vi haft möjlighet att sjösätta detta viktiga projekt tillsammans med Reportrar utan gränser. Vi är mitt inne i en klimatkris där vi gemensamt måste kraftsamla för att komma fram till smarta, innovativa lösningar. I det arbetet har den oberoende journalistiken en mycket viktig roll i att granska aktörer och folkbilda i frågan. Blir projektet lyckat är min förhoppning att det kan skalas upp till fler platser runt om i världen, säger Lisa Wärn, vd på Svea Green Foundation.

 

 

 

mer information

För mer information, kontakta:

Katarina Carlsson
Verksamhetsledare

072-308 05 27